ΧΡΗΜΑ

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για 10 προκηρύξεις

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για 10 προκηρύξεις
Πιο αναλυτικά, ο κατάλογος με τις 21 ειδικότητες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιατρούς, αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες και οδηγούς INTIME / ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Σήμερα, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις μέσω δέκα προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος με τις ειδικότητες περιλαμβάνει ιατρούς, αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες και οδηγούς μεταξύ άλλων, καθώς θα επιλεγούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πιο αναλυτικά, στον κατάλογο με τις 21 ειδικότητες βρίσκονται:

 • Ιατροί
 • Ιατροί Εργασίας
 • Αρχαιολόγοι
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Ηλεκτρολόγοι Εναερίτες
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Εργατοτεχνίτες
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Οδηγοί Φορτηγών
 • Οδηγοί Πλυντηρίου Κάδων
 • Χειριστές Μηχανημάτων
 • Διαμεσολαβητές
 • Εργάτες
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Χειράμαξα

Οι προκηρύξεις

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία υπογραφής έως τα τέλη Οκτωβρίου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 • Δήμος Παρανεστίου

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Παρανεστίου

 • Κοινωνικός Οργανισμός δήμου Πατρέων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ως τα τέλη Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Κοινωνικός Οργανισμός δήμου Πατρέων

 • Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

 • Δήμος Θέρμης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Θέρμης

 • Δήμος Θεσσαλονίκης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από το Σάββατο 28 Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Θεσσαλονίκης

 • Δήμος Καλαμάτας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Θα προσληφθεί πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Καλαμάτας

 • Δήμος Αλεξανδρούπολης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πολύμηνες συμβάσεις εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ