ΧΡΗΜΑ

Εurobank: Επιτόκια έως 2,5% στις προθεσμιακές καταθέσεις

Εurobank: Επιτόκια έως 2,5% στις προθεσμιακές καταθέσεις
Οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται για την περίοδο 13/2/2023 έως και 17/3/2023 και το ελάχιστο ποσό κατάθεσης προσδιορίζεται στα 10.000 ευρώ

Νέα καταθετικά προϊόντα με επιτόκιο που φτάνει ακόμη και το 2,5%  καθώς και πρωτοποριακές επενδυτικές επιλογές διαθέτει η Eurobank.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η τράπεζα, προσφέρει πλέον νέα καταθετικά προϊόντα και επενδυτικές λύσεις προσφέροντας μία σειρά επιλογών στο καταναλωτικό κοινό που απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ειδικότερα, η Τράπεζα προσφέρει τις εξής νέες προθεσμιακές καταθέσεις:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΩΣ 2,0%: Πρόκειται για | Γγια 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1,0% και 2,0%, στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΩΣ 2,5%: Αφορά σε 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1,0%, 1,5%, 2,0% και 2,5%, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο

Επιπλέον, η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., θέτει στη διάθεση των πελατών της το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) Dis GF Target Maturity III Ομολογιακό, πενταετούς διάρκειας.

Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, κατόπιν συνεκτίμησης των συνθηκών της αγοράς και της τρέχουσας απόδοσης του ενεργητικού του Α/Κ. Για το 2023 επιδιώκεται διανομή μερίσματος έως 3,10%, πληρωτέο τον Φεβρουάριο του 2024.

Το συγκεκριμένο Α/Κ ανήκει στην οικογένεια των Greek Funds που επενδύει το ενεργητικό του σε ένα διαφοροποιημένο, ποιοτικό χαρτοφυλάκιο, ελληνικών και ευρωπαϊκών ομολόγων. Πρόκειται για ομολογιακό A/K που ακολουθεί τη στρατηγική buy and hold με στόχο τη διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη, για τον μεριδιούχο που θα παραμείνει επενδυμένος για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, δηλαδή έως και το 2028.

Οι παραπάνω νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται για την περίοδο 13/2/2023 έως και 17/3/2023 και το ελάχιστο ποσό κατάθεσης προσδιορίζεται στα 10.000 ευρώ, ενώ το παραπάνω Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθεται ήδη με την περίοδο εγγραφών να λήγει επίσης 17/3/2023.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ