ΧΡΗΜΑ

myDATA: Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων

myDATA: Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων
Διαβάστε αναλυτικά τις καταληκτικές ημερομηνίες που μετατίθενται INTIME NEWS (ΑΡΧΕΙΟ)

Μετατίθενται καταληκτικές ημερομηνίες σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων επιχειρήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023

- Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023

- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023

- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024

- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024

- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ