ΧΡΗΜΑ

Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
INTIME

Εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό να ξεκινήσει άμεσα τις έρευνες 900 μεγάλων υποθέσεων έδωσε η φορολογική διοίκηση, ζητώντας την ολοκλήρωση 470 ελέγχων που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, πλατφόρμες παραγγελιών, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ επιχειρησιακό σχέδιο για το 2023, έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) οι παρακάτω στόχοι που αφορούν:

1. Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ, που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

2. Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ.

3. Διενέργεια τουλάχιστον 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ.

4. Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, δηλαδή έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εντοπισμού μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και είσπραξης των σχετικών ποσών που θα καταλογιστούν.

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται τα κάτωθι:

• Υποθέσεις ταυτόχρονων ελέγχων, που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

• Ερευνες - έλεγχοι κατόπιν εντολής του διοικητή της ΑΑΔΕ ή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

• Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

• Ερευνες - έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

• Ερευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

• Ερευνες - έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

• Υποθέσεις που αφορούν διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

Παράλληλα, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων έλαβαν εντολή να διενεργήσουν το 2023, εκτός των ανωτέρω υποθέσεων και τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων:

– Υποθέσεις με επιστροφές φόρων.

– Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο. – Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.

– Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ