ΧΡΗΜΑ

Στο «παρά πέντε» για τον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Ερωτήσεις και συντελεστές

Στο «παρά πέντε» για τον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Ερωτήσεις και συντελεστές
Πρόκειται για την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής INTIME / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σεεξεταστικά κέντρα 43ων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σάββάτου 4 Μαρτίου ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την κάλυψη 5.124 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Πρόκειται για τη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσα από την οποία αναμένεται να καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις σε δύο μαθήματα θα γίνουν:

  • στις 09:00 πμ στην Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με μέγιστη διάρκεια εξέτασης τις 2 ώρες και 45 λεπτά και
  • στις 14:30 στις Γενικές Γνώσεις, με διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά.

Σημειώνεται πως οι συνολικά 108.229 υποψήφιοι μπορούν να βρουν το εξεταστικό κέντρο που τους αντιστοιχεί με ένα κλικ εδώ και ακολούθως με την εισαγωγή: ΑΦΜ, ή ΑΜΚΑ, ή αριθ. Ταυτότητας.

  • Δείτε τον οδηγό του διαγωνισμού και την κατανομή των θέσεων με ένα κλικ εδώ

Πώς θα εφαρμοστεί η αρνητική βαθμολόγηση

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε η ανεξάρτητη Αρχή για την βαθμολόγηση των λανθασμένων απαντήσεων, στην προκήρυξη 2Γ/2022 θα ισχύσει η αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή (-0,20) στις εσφαλμένες απαντήσεις των υποψηφίων για το μάθημα της Εξέτασης Γνώσεων.

Αυτό σημαίνει πως θα αφαιρείται από τη συνολική βαθμολογία το 20% του αντίστοιχου βαθμού που θα λαμβάνει η κάθε ορθή απάντηση.

Τονίζεται ότι στον γραπτό 1Γ/2022 η αρνητική βαθμολόγηση έφθανε στο -0,25. Τώρα, στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, φθάνει στο -0,20 και δεν θα εφαρμοσθεί αρνητική βαθμολόγηση για την εξέταση της «Δοκιμασίας Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας».

Πώς θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι

Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα νωρίτερα.

Στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση των 55 μονάδων για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:

  • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού
  • Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού
  • Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Πιο αναλυτικά:

1. Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού

Ο αριθμητικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ αριθμών.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει, κάνοντας απλές πράξεις, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους αριθμούς της εκφώνησης. Στη συνέχεια πρέπει, με βάση τη μαθηματική σχέση που εντόπισε, να συμπληρώσει το κενό που συμβολίζεται ως (?) με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ) του πίνακα με το γκρι φόντο.

2. Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού

Ο λεκτικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη σχέση δεν έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα καθώς δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ των δύο λέξεων (ενδεικτικά: λειτουργική σχέση, σχέση περιεχομένου, σχέση κοινής ιδιότητας) που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη ή το ζεύγος λέξεων που αντιστοιχεί στο κενό/ά που συμβολίζεται/ονται ως (;), με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ), που εμφανίζονται στις δυο τελευταίες γραμμές του πίνακα. Η απάντηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποτυπώνει/περιγράφει, κατά την κρίση του υποψηφίου, τη σχέση που εντόπισε αρχικά.

3. Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Οι ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων αξιολογούν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ενδεδειγμένες προσεγγίσεις σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες μπαίνουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα συγκροτώντας τη λεγόμενη «δεξαμενή».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ