ΧΡΗΜΑ

ΕΦΚΑ: Μέχρι τις 15 Μαρτίου αναμένονται οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων

ΕΦΚΑ: Μέχρι τις 15 Μαρτίου αναμένονται οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων
Δύο οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων μέσα στον Μάρτιο ΙΝΤΙΜΕ

Έως τις 15 Μαρτίου θα γίνει η πληρωμή για 40.000 προκαταβολών επικουρικών συντάξεων για όσους συνταξιούχους έχουν λάβει οριστική κύρια σύνταξη και αναμένουν την οριστική επικουρική.

Σύμφωνα με τα όσα έχει εξαγγείλει το υπουργείο Εργασίας η καταβολή αφορά σε αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί έως και την 30η Ιουνίου 2022, ενώ σε δεύτερο χρόνο, στα τέλη του Μαρτίου θα πληρωθούν με το οριστικό ποσό οι «ώριμες» επικουρικές συντάξεις, για τις οποίες είχε υπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης. Μάλιστα, οι ωφελούμενοι από το μέτρο αυτό είναι περίπου 80.000.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της προκαταβολής επικουρικής σύνταξης θα ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης γήρατος, από το διάστημα υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για τις επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητά να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι προκαταβολής δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια για να λάβουν την προκαταβολή.

Σημειώνεται πως μιλώντας σχετικά στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει 100 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα καθυστέρησης.

«Αν για παράδειγμα οφείλουμε για 12 μήνες στην επικουρική σύνταξη, ένας ασφαλισμένο θα λάβει αναδρομικά 1.200 ευρώ. Αν περιμένει 24 μήνες, θα λάβει 2.400 και ούτω καθεξής».

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ για να λάβει ένας ασφαλισμένος την επικουρική σύνταξη θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

  • να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη,
  • να έχει τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης και
  • να έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν από τον Ιούνιο του 2022

Οι 150 δικαιούχοι του Ταμείου Μετάλλων

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ έκανε λόγο για μια σημαντική αδικία που αποκαθίσταται μετά από 13 χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στους 150 δικαιούχους του Ταμείου Μετάλλων οι οποίοι από το 2010 περιμένουν την επικουρική τους σύνταξη, δήλωσε:

«Αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν αναδρομικά όπως καταλαβαίνετε πάνω από 10.000 – 12.000 ευρώ γιατί περιμένουν μια δεκαετία τα επικουρικά τους» είπε και πρόσθεσε ότι δυστυχώς, πολλοί από αυτούς που περίμεναν δεν είναι ακόμα στη ζωή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όφελος αυτό θα μεταβιβαστεί στους κληρονόμους, δηλαδή στη σύζυγο, στο σύζυγο καθώς και στα παιδιά, οι οποίοι θα λάβουν αυτά τα χρήματα σίγουρα μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Fast track έκδοση επικουρικών συντάξεων

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων με διαδικασία fast track, που έχει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του Ν. 4921/2022.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για παράταση, χωρίς προϋποθέσεις, για έναν χρόνο (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024) της ασφαλιστικής ικανότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι και ανασφάλιστοι υπερήλικες).

Περιλαμβάνεται, επίσης, η ανανέωση της ρύθμισης του 2022 για τους μη μισθωτούς, (κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 31 Μαΐου, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 29/2/2024 με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών κλάδου υγείας για το 2022).

Τρόπος υπολογισμού «Επικουρικών»

α) Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από την 01/01/2013 εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και η σύνταξη υπολογίζεται (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020 και ΥΑ 17537/989/06.05.2020)με την εφαρμογή της κατάλληλης ράντας επί του συνόλου των εισφορών που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου. Η εφαρμοζόμενη ράντα εξαρτάται από την κατηγορία της σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και την ηλικία του δικαιούχου.

β) Για τους ασφαλισμένους πριν την 01/01/2013 εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα υπολογισμού (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020, ΥΑ 17537/989/06.05.2020) της παροχής, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα:

  • Το πρώτο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2014 και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: έτη ασφάλισης x 0,45% x συντάξιμες αποδοχές.
  • Το δεύτερο τμήμα αφορά στο χρόνο ασφάλισης από 01/01/2015 και εφεξής, και σε αυτό εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), όπως στους ασφαλισμένους μετά την 01/01/2013.

γ) Για το Μ.Τ.Π.Υ. το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του, σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 όπως ισχύει (www.mtpy.gr) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β) και αναλύεται ως εξής:

  • του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ),
  • των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση 4,5%, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ). Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ