ΧΡΗΜΑ

Εκπαιδευτικό επίδομα από την ΔΥΠΑ - Ποιοι άνεργοι το δικαιούνται

Εκπαιδευτικό επίδομα από την ΔΥΠΑ - Ποιοι άνεργοι το δικαιούνται
Pixabay

Ξεκίνησε η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για τους άνεργους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουν το σχετικό επίδομα. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αφορά στους άνεργους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι ωφελούμενοι να λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται πως οι ερωτήσεις που περιέχονται αφορούν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά από τομείς όπως η οργάνωση, το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: voucher.gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων)

ή εναλλακτικά με ένα κλικ εδώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ