ΧΡΗΜΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πινάκες για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικών ΠΕ22/11/2023 

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πινάκες για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικών ΠΕ22/11/2023 
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ EUROKINISSI

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2023, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 1/2023 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ