ΧΡΗΜΑ

Ρεύμα: Πώς θα επιλέξετε νέο τιμολόγιο - Υποχρεωτική ενημέρωση μέχρι 1η Δεκεμβρίου

Ρεύμα: Πώς θα επιλέξετε νέο τιμολόγιο - Υποχρεωτική ενημέρωση μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Pexels / analogicus

Με προσοχή θα πρέπει να επιλέξουν οι καταναλωτές ένα από τα νέα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024, καθώς από την αρχή του νέου έτους καταργούνται οι οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις, που τεθηκαν το καλοκαίρι του 2022 λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προμηθευτές ρεύματος οφείλουν να ενημερώσουν τους καταναλωτές το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2023, ώστε να τους δώσουν αρκετό χρόνο να επιλέξουν το τιμολόγιο που επιθυμούν.

Όσοι καταναλωτές δεν επιλέξουν τιμολόγιο, θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Ωστόσο, σημειώνεται πως με βάση την νέα ρύθμιση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος της αγοράς, ανοίγοντας τη σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ), όπου θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος, όπως και σε κάθε λογαριασμό, που θα τους οδηγεί στην σύγκριση των τιμών.

Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικό τιμολόγιο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιβάρυνση.

Τα νέα τιμολόγια

  • Μπλε: σταθερά

Είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

  • Πράσινα: ειδικό τιμολόγιο κοινό για όλους τους παρόχους

Την 1η Ιανουαρίου του 2024 όλοι οι καταναλωτές που δεν θα έχουν επιλέξει διαφορετικό τιμολόγιο θα μεταπέσουν στο ειδικό του εκάστοτε προμηθευτή, το οποίο είναι ομοιόμορφο για όλους τους παρόχους και διευκολύνει έτσι τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφορία των καταναλωτών για τις τιμές των προμηθευτών.

Την 1η κάθε μήνα, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ.

  • Κίτρινα: κυμαινόμενα

Είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας.

Τα εν λόγω τιμολόγια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

i. με τιμολόγηση ex ante (εκ των προτέρων) και

ii. με τιμολόγηση ex post (εκ των υστέρων).

  • Πορτοκαλί: δυναμικά

Αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

Γιατί ξεχωρίζει το «πράσινο τιμολόγιο»

Το βασικό πλεονέκτημα του τιμολογίου με πράσινο κώδικα πως διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση των καταναλωτών για τις τιμές των προμηθευτών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αδυναμία των καταναλωτών να έχουν σαφή εικόνα για το ποιος είναι ο «φθηνότερος προμηθευτής», καθώς ο καταναλωτής καλείται να αναλύσει όλα τα τιμολόγια των προμηθευτών.

  • Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ:

ΦΕΚ - Πράσινο τιμολόγιο

Με το «πράσινο» τιμολόγιο ο καταναλωτής θα γνωρίζει, στις αρχές του κάθε μήνα, τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο μήνα, αλλά και τι τιμές προσφέρουν όλοι οι υπόλοιποι προμηθευτές για τις ίδιες ή αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού, πράσινου τιμολογίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουάρίου προβλέπουν πως:

  • Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.
  • Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους (ηλεκτρονικό ή έντυπο), κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ (energycost.gr). Κατά αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί εύκολα να συγκρίνει το κοινό τιμολόγιο μεταξύ των παρόχων και να επιλέγει αυτό που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ