ΧΡΗΜΑ

Πώς θα φορολογηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας εάν είναι παράλληλα μισθωτός ή συνταξιούχος

Πώς θα φορολογηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας εάν είναι παράλληλα μισθωτός ή συνταξιούχος
Pexels

Διαφορετικό τρόπο φορολόγησης και μια σειρά από εξαιρέσεις προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν παράλληλη απασχόληση ως μισθωτοί ή που είναι συνταξιούχοι, ενώ ειδική διάταξη υπάρχει και για όσους δραστηριοποιούνται σε μικρά χωριά ή νησιά.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχει δώσει το οικονομικό επιτελείο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα εισοδήματα από συντάξεις, όπως και από μισθωτή εργασία αλλά και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου ελάχιστης αμοιβής, αλλάζοντας τελικά τον φόρο με τον οποίο θα επιβαρυνθεί από το 2024.

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση παραμένει η δυνατότητα απαλλαγής από την πληρωμή του ποσού του τεκμηρίου εφόσον προηγηθεί έλεγχος και αποδειχθεί ότι αντικειμενικά ο ελεύθερος επαγγελματίας αδυνατεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ποσό αντίστοιχο με εκείνο που αμείβεται ο εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλη απασχόληση

Τα εισοδήματα από συντάξεις, όπως και από μισθωτή εργασία αλλά και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από σύνταξη ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-7.000).

Υπενθυμίζεται πως ο συνταξιούχος που εργάζεται θα δει παράλληλα από το νέο έτος και την κατάργηση της παρακράτησης (30%) επί της σύνταξης του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

  • Τα παλιό σύστημα

Συνταξιούχος που δραστηριοποιείται παράλληλα και ως ελεύθερος επαγγελματίας, με εισόδημα από συντάξεις 4.500 ευρώ (μετά την παρακράτηση 30% βάσει του ισχύοντος καθεστώτος), δήλωνε το 2022 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 9.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο συνολικά 1.265 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ (1.915 ευρώ σύνολο).

  • Το νέο σύστημα

Με το νέο σύστημα φορολόγησης η ελάχιστη αμοιβή του υπολογίζεται σε 17.000 ευρώ (14.196 + 10% προσαύξηση μισθοδοσίας), η οποία μετά την αφαίρεση των εισοδημάτων από συντάξεις, ανέρχεται σε 12.500 ευρώ.

Ο φόρος με βάση το νέο σύστημα φορολόγησης ανέρχεται σε 2.035 ευρώ, ενώ μόνο για το φορολογικό έτος 2023, πέραν του φόρου θα έχει την υποχρέωση καταβολής του μειωμένου τέλους επιτηδεύματος ύψους 325 ευρώ.

Επιπλέον, από το 2024 και μετά, ο εν λόγω εργαζόμενος συνταξιούχος θα λαμβάνει στο ακέραιο την σύνταξη του καθώς καταργείται η παρακράτηση του 30%. Αντιστοίχως, λόγω συμψηφισμού, θα μειωθεί κατά 1.930 ευρώ το ύψος της ελάχιστης αμοιβής από την επιχειρηματική δραστηριότητα από 12.500 ευρώ στις 10.570 ευρώ.

Έτσι, ο φόρος θα ανέλθει από το φορολογικό έτος 2024 και μετά (και εφόσον τα έσοδα του παραμείνουν ανεπηρέαστα) σε 1.861 ευρώ. Επομένως, θα έχει μια ελάφρυνση 54 ευρώ σε σχέση με τον φόρο που πληρώνει σήμερα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

  • Τα παλιό σύστημα

Συνταξιούχος που δραστηριοποιείται παράλληλα και ως ελεύθερος επαγγελματίας, με εισόδημα από συντάξεις 10.800 ευρώ (900 ευρώ τον μήνα), δήλωνε το 2022 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 4.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο συνολικά 1.179 ευρώ και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ (1829 ευρώ σύνολο).

  • Το νέο σύστημα

Με το νέο σύστημα φορολόγησης η ελάχιστη αμοιβή του υπολογίζεται σε 15.800 ευρώ (14.196 + 10% προσαύξηση μισθοδοσίας), η οποία μετά την αφαίρεση των εισοδημάτων από συντάξεις, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Το συνολικό φορολογητέο του εισόδημα προσδιορίζεται σε 15.800 ευρώ και ο φόρος του συνολικά σε 1.399 ευρώ(-430 ευρώ σε σχέση με όσα πλήρωνε αφού εφαρμοστεί η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος).

Μόνο για το φορολογικό έτος 2023, πέραν του φόρου θα έχει την υποχρέωση καταβολής του μειωμένου τέλους επιτηδεύματος ύψους 325 ευρώ.

Επιπλέον, από το φορολογικό έτος 2024 και μετά καταργείται η παρακράτηση του 30% στη σύνταξη του και θα την λαμβάνει στο ακέραιο (15.430 ευρώ). Έτσι, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα θα αυξηθεί σε 19.430 ευρώκαι ο φόρος του σε 2.257 ευρώ.

Η επιπλέον φορολογική του επιβάρυνση ανέρχεται στα 428 ευρώ τον χρόνο και οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των συντάξιμων αποδοχών του κατά 4.630 ευρώ ετησίως.

Επαγγελματίες σε μικρά χωριά

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%.

Παράλληλα, τα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την πληρωμή του ποσού του τεκμηρίου εφόσον προηγηθεί έλεγχος και αποδειχθεί ότι αντικειμενικά ο ελεύθερος επαγγελματίας αδυνατεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ποσό αντίστοιχο με εκείνο που αμείβεται ο εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

  • Τα παλιό σύστημα

Ιδιοκτήτης καφενείου σε χωριό με λιγότερους από 500 κατοίκους με έναρξη το 2001, χωρίς υπαλλήλους και τζίρο 2.595 ευρώ, δήλωνε κέρδη από την επιχειρηματική του δραστηριότητα 172 ευρώ και αγροτικά εισοδήματα 6.736 ευρώ.

Για τα εν λόγω εισοδήματα δεν πλήρωσε φόρο, ενώ δεν ήταν υπόχρεος τέλους επιτηδεύματος.

  • Το νέο σύστημα

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, η ελάχιστη αμοιβή του από την επιχειρηματική του δραστηριότητα θα ανέλθει σε 7.098 ευρώ καθώς προβλέπεται μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για χωριά έως 500 κατοίκους.

Το ποσό αυτό θα μειωθεί κατά 6.736 ευρώ (λόγω συμψηφισμού με τα αγροτικά εισοδήματα) και το τελικό φορολογητέο του ποσό από την επιχειρηματική του δραστηριότητα θα ανέλθει σε 362 ευρώ και επομένως ο φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 33 ευρώ.

Άρα, ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 33 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

  • Τα παλιό σύστημα

Ιδιοκτήτης καταστήματος με λιπάσματα σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους με έναρξη το 1986, χωρίς υπαλλήλους και τζίρο 18.934 ευρώ, δήλωνε κέρδη από την επιχειρηματική του δραστηριότητα 1.073 ευρώ και αγροτικά εισοδήματα 2.485 ευρώ.

Ο φόρος που κλήθηκε να πληρώσει ανήλθε σε 97 ευρώ, ενώ δεν ήταν υπόχρεος τέλους επιτηδεύματος.

  • Το νέο σύστημα

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, η ελάχιστη αμοιβή του από την επιχειρηματική του δραστηριότητα θα ανέλθει σε 7.098 ευρώ (14.196 ευρώ λόγω τριετιών και τελική μείωση 50% λόγω τόπου κατοικίας).

Το ποσό αυτό θα μειωθεί κατά 2.485 ευρώ (αγροτικά εισοδήματα) και το τελικό φορολογητέο του από την επιχειρηματική του δραστηριότητα θα ανέλθει σε 4.613 ευρώ, ενώ ο φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 415 ευρώ.

Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει επομένως αύξηση 319 ευρώ σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πριν.

Υπενθυμίζεται πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και πλέον οι «συνολικά 11 ρυθμίσεις κοινωνικής δικαιοσύνης εναντίον της φοροδιαφυγής» που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστούν ως την επόμενη Πέμπτη 7/12.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ