ΧΡΗΜΑ

Πότε λήγει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πότε λήγει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
pixabay

Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2024 έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις ενίσχυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι δικαιούχοι. 

Αφορά τις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

ΔΗΜΟΦΙΛΗ