ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που μας απασχολεί όλους

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που μας απασχολεί όλους

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τηλεπικοινωνίες έχουν αλλάξει τη ζωή μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, σαφώς προς το καλύτερο. Στο μεταξύ, εταιρείες όπως η Vodafone έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε διάφορους τομείς προκειμένου να γίνει εφικτή η αποκαλούμενη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αφορά τον καθένα από εμάς και ταυτόχρονα το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι για τον ΟΗΕ η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του και έχει θέσει, μάλιστα, 17 παγκόσμιους στόχους προκειμένου να δημιουργήσουμε -όλοι μαζί- ένα μέλλον χωρίς ανισότητες, σε ένα περιβάλλον ασφαλές για όλους. Με ορίζοντα το 2030, στο πλάνο έχουν τεθεί στόχοι, όπως είναι η εξάλειψη της φτώχειας, η προστασία του πλανήτη και η διασφάλιση της ευημερίας για όλους.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι οποίοι είναι αρκετά φιλόδοξοι, θα πρέπει άπαντες (πολίτες, κυβερνήσεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις) να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση και καθένας από εμάς να βάλει το δικό του λιθαράκι.

Το δικό της λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκει να βάλει και η Vodafone, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγική επιλογή της. Όντας ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους παγκοσμίως, η Vodafone χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες για να συμβάλλει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Και το κάνει τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα όπου, μεταξύ άλλων, επενδύει σε υποδομές επόμενης γενιάς, έχοντας ως όραμα την κοινωνία των Gigabit και την ενίσχυση της προσπάθειας για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας.

Βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Vodafone είναι, επίσης, η υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στις γυναίκες, τους νέους και το περιβάλλον. Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί προγράμματα για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα στοχεύει στην κάλυψη άμεσων σημερινών αναγκών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Δείτε το βίντεο:

Περιβάλλον

Στον τομέα του περιβάλλοντος, η Vodafone συμμετέχει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό υλοποιείται μέσα από ενέργειες και δράσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων όπως για παράδειγμα μέσα από προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτήριά της, στηρίζοντας παράλληλα μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τεχνολογίες ΙοΤ που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

vod2

Νέοι

Όσον αφορά στους νέους, η Vodafone προσπαθεί να επενδύσει σε αυτούς και να τους βοηθήσει να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους πορεία. Για το λόγο αυτό και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, mentoring και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, όπως το Discover Vodafone. Με αυτό τον τρόπο, τους δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους, όπως και να ενταχθούν σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον!

vod3

Ισότητα

Εξίσου σημαντικό θέμα και βασικός πυλώνας των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της Vodafone είναι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Και ξεκινά από τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία. Για αυτό και υιοθετεί πολιτικές ίσων ευκαιριών, στηρίζει τη μητρότητα παρέχοντας 16 εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας που προσφέρει η ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στέκεται δίπλα σε διεθνείς και τοπικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια, αλλά και την εργασία.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Vodafone, κάθε μέρα, κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της έχει έναν μεγαλύτερο στόχο: Να συνδέει τον κόσμο με τις τεχνολογίες της, να αλλάζει τα δεδομένα, να δημιουργεί νέες προοπτικές, να βελτιώνει τη ζωή όλων σήμερα, με στόχο ένα συναρπαστικό μέλλον!

Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr/sustainability και vodafone.gr/foundation.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ