ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νορβηγική πρόσκληση σε ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις

Νορβηγική πρόσκληση σε ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις
Φωτογραφία αρχείου Pixabay

Ανοικτή πρόσκληση σε ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να αναπτύξουν νέες καινοτομίες ή να προσαρμόσουν την τεχνολογία τους προκειμένου για να κάνουν την επιχείρησή τους περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον να ταξιδέψουν στη Νορβηγία με τα έξοδα καλυμμένα για να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με Νορβηγικές επιχειρήσεις, απευθύνει η νορβηγική πρεσβεία.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα ταξιδέψουν στο Όσλο για να παρευρεθούν στην εκδήλωση για τη «Πράσινη Βιομηχανική Καινοτομία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες». Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για συγκεκριμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης συνεταιρικών έργων καθώς και για την πλατφόρμα αντιστοίχισης δυνητικών εταίρων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants).

Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων των EAA & Norway Grants (χρηματοδότηση από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ονομάζεται «Business Innovation in Greece» θα λανσαριστεί στις 27 Μαρτίου στη χώρα μας.

Το Business Innovation Norway in Greece έχει ως στόχο την στήριξη του ιδιωτικού τομέα και για τον λόγο αυτό θα προσφέρει χρηματοδότηση συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης βιομηχανίας, της γαλάζιας / θαλάσσιας / ναυτιλιακής οικονομίας και των ΤΠΕ.

Οι επιχορηγήσεις παρέχονται από τις χώρες του ΕΟΧ (EEA) μέσω μιας μη γραφειοκρατικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης είναι ο οργανισμός Innovation Norway.

Μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση για το 50% του κόστους υλοποίησης του υποβληθέντος έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει κάτω του 50%. Το εύρος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μια μεγάλη επιχείρηση είναι από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο, ωστόσο στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσό κυμαίνεται από 50.000 έως 200.000.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση για να ταξιδέψουν στο Όσλο μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/.

Το πρόγραμμα και η ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσουν στον Πειραιά στις 27 Μαρτίου. Ο οργανισμός Innovation Norway, διαχειριστής των κονδυλίων, θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης για να ενημερώσει για τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις στις εκεί ελληνικές επιχειρήσεις.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ