ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη προ φόρων 15,4 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Πίστη το 2018

Κέρδη προ φόρων 15,4 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Πίστη το 2018

Τη σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών για το 2018 παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου.

Όπως έγινε γνωστό, η σημαντική αυτή άνοδος, οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου ο οποίος το 2018 σημείωσε διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με κέρδη προ φόρων στα 15,4 εκατ. ευρώ και αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,8% στα 202,4 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ανακοινώθηκε, επίσης, πως τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα, αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 191 εκατ. ευρώ από 183,5 εκατ. ευρώ το 2017, όταν το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς εμφάνισε αύξηση 1,8%. Την ίδια ώρα, καταγράφηκε αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα 429,4 εκατ. ευρώ, έναντι 417,5 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017, ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 0,4% στα 115,9 ευρώ, έναντι 115,4 εκατ. ευρώ της 31/12/2017 (παρά την κακή πορεία των διεθνών Χρηματιστηρίων) καθώς και ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 159,81%, στοιχείο που θωρακίζει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρείας και διασφαλίζοντας το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.

Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι παρουσίασε αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 4,6% στα 285,7 εκατ. ευρώ, έναντι 273,1 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης, αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 333,7 εκατ. ευρώ, έναντι 325,7 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2017 και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.175 από 1.121 την 31/12/2017.

Να τονίσουμε ότι ο Όμιλος κατέχει μερίδιο αγοράς 4,9% με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η διοίκηση του Ομίλου, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2018, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 21 Μαΐου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το 2019.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Στέφανου Βερζοβίτη, Μέλους Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ομίλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ανέφερε πως την τελευταία δεκαετία ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη έχει καταφέρει, «μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων», να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με μερίδιο αγοράς 4,9%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη.

«Το 2018 ο Όμιλός μας ολοκλήρωσε μια ακόμη κερδοφόρα χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση των οικονομικών του μεγεθών. Την τελευταία δεκαετία, έχουμε καταφέρει, μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με μερίδιο αγοράς 4,9%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Παραμένουμε πάντα συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Το 2019, αλλά και στα επόμενα έτη, ο Όμιλος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ