Τα ορυκτά: Ένας κρυμμένος και ανεκμετάλλευτος οικονομικός θησαυρός

Ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα αποτελεί εν δυνάμει πηγή οικονομικής εθνικής ανάκαμψης.

Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, ο μεταλλευτικός κλάδος έχει τη δυναμική να δημιουργήσει μεγάλη προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και να αναδειχθεί σε κύριο πυλώνα ανάπτυξης της χώρας.  Συγκεκριμένα:

  • Η συμμετοχή του μεταλλευτικού κλάδου στο ΑΕΠ αγγίζει επίπεδα 3%
  • Αντιστοιχεί σε 5.5% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η εγχώρια βιομηχανία
  • Δημιουργεί 100.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης

Κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάκαμψης

DJI 0052

Ένα βασικό μερίδιο συνεισφοράς στην αναπτυξιακή δυναμική του μεταλλευτικού κλάδου έρχεται και από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Μία επένδυση που έχει συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στη ΒΑ Χαλκιδική με τη συνολική επένδυση να φτάνει το €1 δισ.

Από αυτά, €5 εκ. αποτελούν έσοδα για το ελληνικό κράτος ετησίως, ενώ €50 εκ. καταβάλλονται σε μισθούς και επιδόματα. Επιπλέον, μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας έχει και το γεγονός πως €185 εκ. δόθηκαν το 2017 σε Έλληνες προμηθευτές εκ των οποίων €20,7 σε τοπικούς προμηθευτές, ενώ αποτέλεσε το 0,3% των συνολικών εξαγωγών της χώρας το 2017.

Kokkinollakkas 594

Τα οφέλη που προκύπτουν για την περιοχή είναι προφανή και πολλαπλά: οικιστική και δημογραφική ανάπτυξη, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, αύξηση του τουριστικού πληθυσμού καθόλη τη διάρκεια του έτους, προσέλκυση του ενδιαφέροντος επιστημόνων και ερευνητών, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομιών που αναβαθμίζουν την περιοχή,  προοπτική επιστημονικής εξειδίκευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,  ανάπτυξη παράπλευρων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, ανάκτηση του επιστημονικού δυναμικού από το εξωτερικό.

Δυναμική προοπτική για το μέλλον

OLYMPIADA 340 new

Στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυση της εταιρείας θα δημιουργήσει 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Αναλυτικότερα, εκτιμάται ότι €1 δισ. θα αποτελέσουν έσοδα για το ελληνικό κράτος μέσω άμεσων φόρων και €1.5 δισ. θα καταβάλλονται σε μισθούς και επιδόματα. Τα ετήσια έσοδα από εξαγωγές θα φτάσουν το ύψος των €450 εκ., ενώ σε συνδυασμό με τα παραπάνω €80 εκ. προορίζονται για έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής.

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, η Ελληνικός Χρυσός θα συνεχίσει να προσφέρει καθημερινά το πολύτιμο αγαθό των μετάλλων στους ανθρώπους συμβάλλοντας σημαντικά στην ευημερία του τόπου και στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Skouris 158

Μπες στο www.tosopolytima.gr και μάθε περισσότερα για την αξία των ορυκτών και πώς η Ελληνικός Χρυσός μεριμνά για την υπεύθυνη εξόρυξή τους.

Διαβάστε επίσης