ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 72 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA προς τις ελληνικές τράπεζες

Στα 72 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA προς τις ελληνικές τράπεζες

Στα 72 δισ. ευρώ μείωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, από 75,8 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 72 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,8 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ