Αγορά εργασίας: Πλεονέκτημα για τους σπουδαστές οι Παράλληλες Σπουδές

Με τις απαιτήσεις των σύγχρονων εργοδοτών να αυξάνονται συνεχώς, όλο και περισσότεροι είναι οι νέοι οι οποίοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τις ακαδημαϊκές εκείνες επιλογές οι οποίες θα τους εγγυηθούν την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης αποτελούν αναμφίβολα μία σημαντική επιλογή. Ωστόσο, μία από τις πλέον εξελιγμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά στη σύγχρονη εκπαίδευση, αποτελούν οι Παράλληλες Σπουδές. Πρόκειται για τη συνδυασμένη γνώση από δύο εκπαιδευτικά συστήματα η οποία εφοδιάζει τον σπουδαστή με ικανότητες που συμβάλλουν αποφασιστικά στην ένταξή του στην αγορά εργασίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι φοιτητές των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιλέγουν το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree. Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να σπουδάσουν παράλληλα στο Deree – The American College of Greece –είτε για ένα ακόμη πλήρες πτυχίο, είτε για μία υποειδίκευση (minor)– και να ωφεληθούν ουσιαστικά από τον συνδυασμό των δύο ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών συστημάτων. Διότι με τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, αφού μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Study Abroad ή πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες εταιρείες.

Οι επιλογές, σε ό,τι αφορά τις Παράλληλες Σπουδές, είναι πολλές και οι συνδυασμοί ενδιαφέροντες και εξατομικευμένοι. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής Νομικής ή σχολών του Πολυτεχνείου μπορεί να σπουδάσει παράλληλα Marketing στο Deree ή ένας φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να πάρει από το Deree πτυχίο Ψυχολογίας. Ανάλογα με το πεδίο σπουδών και τα ενδιαφέροντά του, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει το επίπεδο και τον τομέα στον οποίο θα εμβαθύνει τις γνώσεις του. Αξίζει απλώς να αναφέρουμε πως το Deree προσφέρει 28 προγράμματα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Bachelor και 49 υποειδικεύσεις –­δηλαδή ένα πρόγραμμα 6 έως 7 μαθημάτων που ονομάζεται minor, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα σπουδών.

Οι σύγχρονες επιλογές, τα οφέλη και οι υποτροφίες

Πώς μπορεί όμως, ένας φοιτητής να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των Παράλληλων Σπουδών; Χάρη στο ελαστικό ωράριο που προσφέρει το Deree στους σπουδαστές του, ώστε να τους διευκολύνει ενώ την ίδια ώρα τούς δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων από το δημόσιο πανεπιστήμιο με αναγνώριση μαθημάτων ­– με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου από το Deree. 

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη του προγράμματος, βέβαια, σχετίζεται με το ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, που προσφέρει βοήθεια στο 90% των αιτούντων. Πράγματι, από το 2014 και με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσφέρονται υποτροφίες και σε φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που θέλουν να ακολουθήσουν μία υποειδίκευση στο Deree και να δώσουν πρόσθετη αξία στο ελληνικό πτυχίο τους. Το αποτέλεσμα είναι φοιτητές με διευρυμένες προσλαμβάνουσες, εξοικείωση με το αμερικανικό σύστημα σπουδών, άνεση στην αγγλική γλώσσα και, φυσικά, πολύ καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές ή προοπτικές εισαγωγής σε ένα κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η εξοικείωση με το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, η βελτίωση της ικανότητας χειρισμού της αγγλικής γλώσσας, η πρόσβαση σε ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου, η συμμετοχή σε προγράμματα  «ανταλλαγής» φοιτητών με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι real-time διαπανεπιστημιακές διαλέξεις, η πρακτική άσκηση σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους στο εξωτερικό, οι υπηρεσίες  επαγγελματικού προσανατολισμού και η πρόσβαση σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων, που μετρά πάνω από 54.500 μέλη σε όλο τον κόσμο.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μερικά μόνο από τα οφέλη των σπουδών στο Deree που μπορεί να προσφέρει σε κάθε νέο, ειδικά σε εκείνους που σπουδάζουν σε ένα  δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

p21 

Για να ανακαλύψετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree και τις υποτροφίες του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επικοινωνήστε με τους συμβούλους του Γραφείου Εγγραφών (210 600 9800, admissions@acg.edu).

Διαβάστε επίσης