ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Intersport προσφέρει δωρεάν WiFi στους πελάτες της με την δημιουργία νέου δικτύου στα καταστήματα

Η Intersport προσφέρει δωρεάν WiFi στους πελάτες της με την δημιουργία νέου δικτύου στα καταστήματα

Προσφέροντας την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της, η Intersport ανέλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας ελεύθερου δικτύου WiFi στα καταστήματα της. 

Κύριος στόχος είναι η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου για εσωτερική χρήση και παράλληλα η πρόσβαση των πελατών τους σε ένα δίκτυο WIFI που διατίθεται δωρεάν.

Η υλοποίηση του έργου έγινε με επιτυχία από την εταιρεία Cosmos Business Systems, βασισμένο σε εξοπλισμό Aruba WiFi της HPE.

Προκλήσεις του έργου

Ο διαθέσιμος χρόνος προς υλοποίηση του έργου ήταν εξαιρετικά περιορισμένος με ιδιαίτερο χρονοδιάγραμμα χωρίς την διακοπή της κανονικότητας των καταστημάτων. Οι εργασίες έπρεπε να υλοποιηθούν εκτός του ωραρίου και να γίνει απρόσκοπτα η εγκατάσταση του δικτύου χωρίς παρεμβολές και πρόσθετη όχληση των πελατών αλλά και να μην υπάρξει downtime στην λειτουργικότητα του καταστήματος. H έναρξη των εργασιών ξεκινούσε πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος, ώστε οι κρίσιμές εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν την είσοδο των πελατών.

Γι’ αυτό τον λόγο η Cosmos Business Systems διέθεσε επιπλέον ανθρώπινους πόρους ώστε να εκτελέσει παράλληλες εργασίες στα καταστήματα και να μπορέσει να ολοκληρώσει το Project σύμφωνα με τους περιορισμούς που είχε να αντιμετωπίσει.

Το έργο αφορούσε εγκαταστάσεις σε πανελλαδική κάλυψη. Η Cosmos Business Systems χρησιμοποίησε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών σε συνδυασμό με remote πόρους ώστε να επιτύχει ταχεία υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του οργανισμού.

Η λύση της Cosmos Business Systems

Στο έργο εντάχθηκαν όλα τα καταστήματα που διαθέτει πανελλαδικά η επιχείρηση, στα οποία εγκαταστάθηκαν συνολικά περίπου 250 access points, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ασύρματής διασύνδεσης των χρηστών & πελατών του οργανισμού.

Η Cosmos Business Systems μελέτησε με εξειδικευμένο λογισμικό τις ανάγκες ασύρματης διασύνδεσης της επιχείρησης και προσδιόρισε τα σημεία εγκατάστασης των access points που παρέχουν βέλτιστη ασύρματη κάλυψη στους χώρους της επιχείρησης. Τα access points που επιλέχθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι τα AP303, enterprise WAPs, σύγχρονης τεχνολογίας τύπου 802.11ac Wave 2, που χαρακτηρίζονται από αυξημένες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης. Για την εύκολή διαχείριση & έλεγχο της WIFI υποδομής χρησιμοποιήθηκε η Cloud πλατφόρμα Aruba Central της HPE. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παραμετροποιήθηκε κατάλληλα από την CBS, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι αυτοματισμοί & οι υψηλές δυνατότητες διαχείρισης & λειτουργίας που υποστηρίζει.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Wifins υλοποιήθηκε μια σύγχρονη λύση Guest access με χαρακτηριστικά presence analytics σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα μέσω της παρεχόμενης λύσης ο επισκέπτης ενός καταστήματος του οργανισμού, λαμβάνει μία λειτουργική & ασφαλή σύνδεση στο Internet μέσω του τοπικού Wi-Fi, έχοντας προηγουμένως αποδεχθεί κατάλληλο GDPR compliant διαφημιστικό / ενημερωτικό μήνυμα στην κινητή συσκευή του.

Παράλληλα αξιοποιώντας τη δυνατότητα Presence Analytics, συλλέγονται δεδομένα θέσης των ασύρματων συσκευών στους χώρους κάλυψης των καταστημάτων του οργανισμού. Μέσω της συγκεκριμένης δυνατότητας λαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες κατόπιν επεξεργασίας παράγουν λεπτομερή στατιστικά reports, όπως θερμικά διαγράμματα, διαδρομές χρηστών εντός των καταστημάτων, μέσους χρόνους παραμονής σε συγκεκριμένα σημεία/ορόφους των καταστημάτων κα.

Η Cosmos Business Systems στα πλαίσια του έργου, για την ορθή & απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων στα καταστήματα του οργανισμού, αντικατέστησε τα υφιστάμενα switches με νέα, υψηλής μεταγωγικής ικανότητας & δυνατοτήτων.

Τέλος όλα τα ανωτέρω βρίσκονται σε φάση υποστήριξης από την Cosmos Business Systems σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές.

Η Cosmos Business Systems με τις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που διαθέτει, δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της να εξελίξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να επιτύχουν βέλτιστες πρακτικές που ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές τους ανάγκες.