ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πέντε μεταπτυχιακά βγαλμένα από το μέλλον

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πέντε μεταπτυχιακά βγαλμένα από το μέλλον

Υπάρχουν μεταπτυχιακά τα οποία μπορούν να σε μετατρέπουν στον expert του μέλλοντος; Ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους αξίζει να στρέψεις το βλέμμα και την ενέργειά σου, προκειμένου να επιτύχεις όλα εκείνα που ονειρευόσουν; Μπορεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως να προσφέρει τα ίδια (ή και περισσότερα) με ένα πρόγραμμα που απαιτεί τη φυσική σου παρουσία;

Τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα δίνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που λειτουργεί σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές του Πανεπιστημίου. Να σημειωθεί πως η Μονάδα, καθορίζεται, από παιδαγωγική άποψη, από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο. Πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, το πρώτο 100% online πανεπιστήμιο στον κόσμο, με το οποίο η Μονάδα Εξ Αποστάσεως διατηρεί στενή συνεργασία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας. Φυσικά, το μοντέλο που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελλαδικού-κυπριακού χώρου.

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο πως η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς (λειτουργεί από το 2013), ενώ σήμερα απαριθμεί φοιτητές από 24 χώρες του εξωτερικού αλλά και πολλούς Έλληνες και Κύπριους φοιτητές.

Παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία υπόσχονται να μετατρέψουν σε expert του μέλλοντος όποιον τα επιλέξει.

Δημόσια Διοίκηση

Η δημόσια διοίκηση είναι ένας νευραλγικός αλλά πολλά υποσχόμενος τομέας. Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση» παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και είναι κατάλληλο τόσο για άτομα που απασχολούνται στο χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και για άτομα που στόχο έχουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό. Στόχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι η εμπέδωση θεωρητικών και πρακτικών υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και η μελέτη των συστημάτων δημόσιας διοίκησης σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ποινικό δίκαιο

2 copy

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί ένα ακόμη Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως το οποίο αξίζει την προσοχή σου.

Πρόκειται για ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το οποίο απευθύνεται, σε δικηγόρους, δικαστές, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, στελέχη των υπουργείων Δικαιοσύνης καθώς και σε οποιοδήποτε άλλον νομικό, ο οποίος ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στον τομέα του ποινικού δικαίου.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε όσους το επιλέξουν τα μεθοδολογικά εργαλεία και την απαραίτητη εμβάθυνση, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση όχι μόνο του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου αλλά και νέων μορφών εγκληματικότητας, όπως επίσης του σχετικά πρόσφατου ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου -αποκτώντας έτσι γνώσεις και σε έναν νέο τομέα πολιτικής της ΕΕ- καθώς και στο σωφρονιστικό σύστημα και τις ανάγκες του.

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Επετηρίδα, ΑΣΕΠ, μόρια, αιτήσεις. Πόσες φορές δεν ευχήθηκες τα πράγματα να ήταν πιο απλά, όταν αποφάσισες να ασχοληθείς με την Εκπαίδευση; Τώρα μπορούν να γίνουν! Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, καθώς επίσης στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και την δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε στελέχη/ηγέτες της εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να ανελιχθούν τόσο στη Διοίκηση του Σχολείου, όσο και στην Διοίκηση/Εποπτεία του Σχολικού Συστήματος. Εκτός αυτών, ο μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

3

Πώς ένα Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική μπορεί να ανοίξει πόρτες στο μέλλον; Μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων για παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας, έναν τομέα με ιδιαίτερη βαρύτητα στις μέρες μας.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού εξ Αποστάσεως που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Πού απασχολούνται; Στην εκπαίδευση (δηλαδή σε σχολεία και πανεπιστήμια), σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταξύ άλλων, σε κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων και ενηλίκων.

Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε στη λίστα μας το Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματικά εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική προσαρμογή της διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, εκπαιδεύει τους φοιτητές σε θέματα αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών, ενώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται έμφαση και στη δημιουργία των κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τεχνικών διαχείρισης της τάξης, πάντα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις.

Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε πως οι φοιτητές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής διδασκαλίας σε σχολεία με μαθητές με ειδικές ανάγκες, ενώ μετά τις σπουδές τους μπορούν να εργαστούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων, σε Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής.

Με βάση όλα τα παραπάνω, οι μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, όταν τις επιλέξετε με γνώμονα το φορέα που έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνετε οι επαγγελματίες του μέλλοντος ή, ακόμη περισσότερο, να σας οδηγήσουν στην καθολική καταξίωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την εφαρμογή ενός άρτιου παιδαγωγικού μοντέλου με επίκεντρο τους φοιτητές και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, αλλά και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, εφαρμογών και προγραμμάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να υποσχεθεί όσα αναζητάτε.

  • Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική
  • Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση