ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους νέους

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους νέους

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Microsoft Innovation Center διοργανώνει σειρά πρακτικών και βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές γυμνασίου και λυκείου στην Κύπρο και την Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Οι νέοι έχουν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων να έρθουν σε επαφή με τα επαγγέλματα που προβλέπεται να έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα 5-10 χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγέλματα που αξιοποιούν τις γνώσεις των νέων στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Πέραν της έμφασης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι νέοι γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο σημαντικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (soft skills), για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Επίσης κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων γίνεται αναφορά στην επιχειρηματικότητα και της καινοτομία ως επαγγελματική επιλογή για το μέλλον των νέων μας, με πρακτικά παραδείγματα από επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από αυτά τα εργαστήρια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει την εξειδίκευση που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια σε συναφή προγράμματα σπουδών, μαζί με το έργο που επιτελεί το Microsoft Innovation Center στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στους νέους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ