ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

#VOUCHER600: Οι επιστήμονες επιλέγουν κέντρο κατάρτισης για την επιμόρφωσή τους

#VOUCHER600: Οι επιστήμονες επιλέγουν κέντρο κατάρτισης για την επιμόρφωσή τους

Ιδιαίτερη σημασία στο κέντρο κατάρτισης που θα επιλέξουν για την αξιοποίηση του #VOUCHER600, το οποίο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο κρατικών μέτρων στήριξης των πληττόμενων από τον Covid-19, πρέπει να δώσουν οι 180.000 επιστήμονες της χώρας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό. Κάθε ένας από αυτούς έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει προς επιμορφωτικούς σκοπούς το ποσό των 600 ευρώ (σε δύο δόσεις) και όπως διευκρινίστηκε από την κυβέρνηση, οι αιτήσεις για τη συμμετοχή υποβάλλονται από τις 9 έως τις 16 Απριλίου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα μόνο πρόγραμμα προς την επιμόρφωσή του, ενώ οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται είτε μέσω του κέντρου κατάρτισης μέσω του οποίου θα λάβει την επιμόρφωση ο αυτοαπασχολούμενος επιστήμονας είτε κατά μόνας, μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Εργασίας και με τα στοιχεία του TAXISnet.

Είναι σαφές πως η επιλογή του κέντρου κατάρτισης για την επιμόρφωση αυτή από τον κάθε ενδιαφερόμενο είναι πρωτίστης σημασίας. Υπενθυμίζεται ότι στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον αντίστοιχο κλάδο, επομένως ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα της τηλεκπαίδευσης, διαδικασία μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Εμπειρία και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός MASTER, με ιστορία 30 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα των σπουδών που αναζητούν οι επιστήμονες σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει ήδη εκπαιδεύσει για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων περισσότερους από 50.000 εργαζομένους και ανέργους όλα αυτά τα χρόνια, μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, ενώ στο πελατολόγιό του διαθέτει πολυεθνικές εταιρίες, επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και κλάδους του Δημοσίου. Η εκπαιδευτική του ομάδα αποτελείται από 150 στελέχη με πολύχρονη εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα.

1

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο οργανισμός MASTER διαθέτει ιδιόκτητη πλατφόρμα, το www.iclass.gr, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερες από ένα εκατομμύριο ώρες τηλεκπαίδευσης (e-learning). Πρόκειται για ένα σύστημα που αναδεικνύει την τηλεκατάρτιση και αναβαθμίζεται συνεχώς, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι το σύστημα αυτό υποστηρίζεται και λειτουργεί ανελλιπώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε πιστοποιημένο data center, με inhouse υποστήριξη και helpdesk.

Η επιλογή του προγράμματος και οι αιτήσεις

Η δράση #VOUCHER600 απευθύνεται σε 180.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα, που πλήττονται από την πανδημία και οι οποίοι ανήκουν στους εξής έξι επιστημονικούς κλάδους:

 • Οικονομολόγοι – Λογιστές
 • Δικηγόροι, ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
 • Ιατροί
 • Μηχανικοί
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές

Κάθε ένας τους μπορεί να επιλέξει μεταξύ δέκα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διάρκειας 100 ωρών, που θα διδαχθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Τα δέκα προγράμματα, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, είναι:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  3. Ηλεκτρονικό́ Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά́ και εργαλεία
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά́ της πλέον πρόσφατης περιόδου
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή́ υπογραφή́ - Ψηφιακά́ πιστοποιητικά́ - Ψηφιακή́ ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
  6. Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή́ Συνεργασία
  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό́ περιβάλλον
  9. Μετρά πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από́ τη χρήση μεσών κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Και τα δέκα προγράμματα διενεργούνται από τη MASTER, ενώ δεν υπάρχουν γνωστικά ή ηλικιακά προαπαιτούμενα για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι, με την ολοκλήρωση του προγράμματος που έχουν επιλέξει, θα λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Όσον αφορά στις αιτήσεις συμμετοχής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να εξουσιοδοτήσει τη MASTER, μπορεί να στείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ακόμα και μέσω φωτογραφιών από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο.

Με εκπαιδευτική δραστηριότητα δεκαετιών, ειδίκευση στην επιμόρφωση επαγγελματικών και στην τηλεκπαίδευση, ο οργανισμός MASTER εγγυάται την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε επαγγελματίες που αναζητούν να πετύχουν το επόμενο βήμα στον τομέα τους, να εξελιχθούν τεχνολογικά και να εφαρμόσουν ψηφιακές διευκολύνσεις τόσο ως προς το αντικείμενό τους όσο και ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.