ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EEA Grants: 13 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων

EEA Grants: 13 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων
Φωτογραφία αρχείου UNSPLASH / Annie Spratt

Τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε το πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants. Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση έργων στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των ψηφιακών τεχνολογιών. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ.

Διαχειριστής του προγράμματος Business Innovation Greece, συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι ένα από τα εννέα προγράμματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, μέσω των EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκατ. ευρώ για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 – 2021). Ήδη 16 καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί και θα λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Business Innovation Greece.

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας, καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν στην τελειοποίηση μίας καινοτόμου τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους στην αγορά.

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους).

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση.

Η χρηματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

Οι προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εντάσσονται στους κάτωθι τρεις τομείς:

  1. στον τομέα της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, όπου προκρίνονται δράσεις όπως η ανάπτυξη βελτιωμένων πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η υιοθέτηση (μέσω των απαραίτητων επενδύσεων) μίας πιο φιλικής προς το περιβάλλον διαδικασίας παραγωγής. Τέτοιες δράσεις δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πετρελαίου αλλά και μέσω της χρηστής διαχείρισης των πρώτων υλών.
  2. στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, όπου υποστηρίζεται η ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επένδυση σε θαλάσσιες υπερδομές, στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, στη μπλε βιοτεχνολογία και λύσεις γαλάζιας ενέργειας (αποκλείοντας ωστόσο την παραγωγή ενέργειας), σε καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή νερού και σε λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων θαλάσσης - ιδιαίτερα των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στους ωκεανούς.
  3. στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), στο πλαίσιο του οποίου το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ή εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων ICT, τα οποία θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών / εργαλείων ICT (νέα στην αγορά) ή την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ICT (αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση), που υπάρχουν μεν στην αγορά αλλά είναι νέες για την επιχείρηση, με στόχο την μελλοντική της ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ