ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάπνισμα: Για όλα φταίει η καύση

Κάπνισμα: Για όλα φταίει η καύση

Η καλή μας υγεία στην εποχή της πανδημίας αποδείχθηκε ένα πολύ ισχυρό χαρτί και πολύτιμο οχυρό…

Η πλήρης διακοπή του καπνίσματος, συμβάλλει σημαντικά και καταλυτικά, σε μία καλή υγεία αλλά και σε μία βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός, ότι αργά, αλλά σταθερά, εκατομμύρια καπνιστές κάθε χρόνο αποφασίζουν ότι δεν χρειάζονται το τσιγάρο στη ζωή τους και διακόπτουν το κάπνισμα εντελώς. Αντιλαμβάνονται, ότι το κάπνισμα τσιγάρου, είναι πολύ επιβαρυντικό για την υγεία τους.

Στον αντίποδα ωστόσο, υπάρχει μία άλλη μερίδα αμετανόητων καπνιστών, η οποία, επιθυμεί να συνεχίσει να προσλαμβάνει νικοτίνη, αλλά αναζητά λιγότερο επιβλαβείς τρόπους.

Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα, όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα προϊόντα θέρμανσης καπνού, φαίνεται να προσφέρουν αυτό το συνδυασμό.

Μιλώντας για την καύση

Η καύση είναι μια διαδικασία που απαιτεί τρία στοιχεία: μια πηγή καυσίμου, όπως ο καπνός· οξυγόνο, που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα· και αρκετή θερμότητα ώστε να ξεκινήσει η αυτο-τροφοδοτούμενη αντίδραση που παράγει θερμότητα. Κατά τη διάρκεια της καύσης, σε ιδανικές συνθήκες, υδρογονάνθρακες και οξυγόνο αντιδρούν και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Σε πραγματικές συνθήκες, όμως, όπως για παράδειγμα κατά τη χρήση των καιόμενων τσιγάρων, δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο ώστε να γίνει τέλεια καύση.

Η ατελής καύση παράγει μονοξείδιο του άνθρακα και μια σειρά από άλλα μόρια, πολλά από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τις υγειονομικές αρχές ως επιβλαβή ή δυνητικά επιβλαβή. Ορισμένες από τις τοξικές ουσίες που αποδεσμεύονται κατά την καύση σχηματίζουν υγρά και στερεά σωματίδια, τα οποία μαζί με τις υπόλοιπες εκπομπές σχηματίζουν τον καπνό, που μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία εάν τον εισπνεύσουμε.

Η καύση τελείωσε, περνάμε στη θέρμανση του καπνού ή του υγρού... Και έτσι απελευθερώνεται νικοτίνη

Η νικοτίνη που περιέχεται στον καπνό του τσιγάρου απελευθερώνεται στον αέρα σε θερμοκρασίες έως του σημείου βρασμού της, γύρω στους 247°C. Αυτή η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη που αρχίζει η καύση του καπνού, περίπου στους 400°C. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό ο καπνός να θερμανθεί αρκετά ώστε να απελευθερώσει νικοτίνη, χωρίς να καίγεται και να παράγει αέριο καπνό. Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού κάνουν ακριβώς αυτό. Εναλλακτικά, τα προϊόντα ατμίσματος θερμαίνουν ένα υγρό που απελευθερώνει νικοτίνη και γεύσεις, επίσης αποφεύγοντας την καύση και τον καπνό.

Χιλιάδες τοξικές ουσίες στον καπνό του τσιγάρου

Έχουν εντοπιστεί χιλιάδες συστατικά στο φυτό του καπνού και εκτιμάται ότι άλλα τόσα μένει να ανακαλυφθούν, σύμφωνα με τους Rodgman και Perfetti. Όπως κάθε φυτό, ο καπνός παίρνει απλά στοιχεία και τα μετατρέπει σε μακρομόρια για την ανάπτυξη και την αυτοσυντήρησή του. Η διαδικασία αυτή καθίσταται περαιτέρω πολύπλοκη λόγω της καύσης των επεξεργασμένων και αποξηραμένων φύλλων του, δημιουργώντας το σύνθετο μείγμα των περισσότερων από 6.000 χημικών ουσιών που συνιστούν τον αέριο καπνό.

Η γνώση σχετικά με τα συστατικά του καπνού που παράγεται από την καύση του τσιγάρου ενισχύθηκε κατά πολύ τη δεκαετία του 1950, οδηγώντας στον εντοπισμό μιας σειράς από αλδεΰδες (όπως φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, ακρολεΐνη) και κετόνες (όπως 3-πεντανόνη, 4-επτανόνη και 2,3-βουτανοδιόνη), οι οποίες -όπως αναφέρεται- διαδραματίζουν ρόλο στον σχηματισμό όγκων και στη μείωση της κινητικότητας του βλενοκροσσωτού μηχανισμού των αεραγωγών.

H πλειονότητα των επιβλαβών ή δυνητικά επιβλαβών συστατικών (HPHCs) του καπνού του τσιγάρου δημιουργούνται από την καύση, σύμφωνα με τις έρευνες.

Αποφεύγοντας την καύση, μπορούμε να μειώσουμε το επίπεδο των HPHCs που παράγονται, των επιβλαβών συστατικών του καπνού του τσιγάρου. Έτσι, όσοι επιλέγουν να συνεχίζουν να καπνίζουν, μπορούν να το κάνουν περιορίζοντας τις επιβλαβείς συνέπειες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι μόνο με την διακοπή επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του κινδύνου για την υγεία μας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ