ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μελέτη για θεραπεία HIV: Αποτελεσματική για ασθενείς, οικονομικά αποδοτική για το σύστημα Υγείας

Μελέτη για θεραπεία HIV: Αποτελεσματική για ασθενείς, οικονομικά αποδοτική για το σύστημα Υγείας

Η αντιρετροϊκή θεραπεία των ασθενών με HIV που εφαρμόζεται από το δημόσιο σύστημα Υγείας της χώρας μας είναι οικονομικά αποδοτική, καθώς μειώνεται το κόστος της, επιβεβαίωσε ειδική μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Καθίσταται πλέον σαφές, ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, η θεραπεία των ασθενών με HIV όχι μόνο δεν επιβάρυνε περισσότερο το συνολικό κόστος Υγείας στη χώρα μας, αλλά αντίθετα, μέσω της χρήσης της, προέκυψε σημαντική μείωση του κόστους αυτού και επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εξέταση ενός νέου τρόπου σύστασης προϋπολογισμού για τη θεραπεία αυτή, όπως και για την ολιστική αντιμετώπιση και φροντίδα των HIV ασθενών στην Ελλάδα.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη αξιοποίησε δεδομένα δεκαετίας, προκειμένου να καταγράψει σαφώς την καμπύλη του κόστους της συγκεκριμένης θεραπείας, στο πλαίσιο της νοσοκομειακής δαπάνης. Όπως δείχνουν τα δεδομένα αυτά, από το 2010 έως και το 2019, το μέσο κόστος αντιρετροϊκής θεραπείας σε ονομαστικές τιμές μειώνεται κατά 6.7%, παρά την κυκλοφορία δέκα νέων θεραπειών το ίδιο διάστημα. Εκτός αυτού όμως, η πραγματική θετική πτυχή της χρήσης της δαπάνης έχει να κάνει με την ίδια την αποτελεσματικότητά της: Καθώς, λοιπόν, αυτή είναι πολύ υψηλή, προκύπτει σημαντικότατη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα Υγείας από άλλες μορφές φροντίδας, με το μέσο συνολικό κόστος διαχείρισης του HIV ανά άτομο να βαίνει μειούμενο κατά 25%, από 10.622€ το 2010 σε 8.003€ το 2019!

Συμπερασματικά, το κόστος ανά κερδισμένο έτος ζωής για το 2019 εκτιμάται αρνητικό, επομένως η συγκεκριμένη θεραπεία είναι και πιο αποτελεσματική και πιο φθηνή σε σχέση με εκείνη του 2010. Για την εκπόνηση της μελέτης εργάστηκαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Οικονομικών Υγείας, υπό τον πρόεδρο, καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο και με την υποστήριξη της Gilead Sciences. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για το HIV/AIDS, με τη βοήθεια του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή».

Tο μέσο κόστος διαχείρισης του HIV ανά ασθενή μειώνεται

Αναλυτικότερα, μέσω της μελέτης αυτής ο καθηγητής Κυριόπουλος και οι συνεργάτες του, συγκέντρωσαν όλα τα δεδομένα διαχείρισης της ασθένειας στην Ελλάδα, εστιάζοντας όμως σε διακριτά χρονικά σημεία-σταθμούς. Επομένως, για τα έτη 2010, 2015 και 2019, έγινε μία ιστορική αναδρομή του κόστους της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με HIV , με ταυτόχρονη εκτίμηση της αποδοτικότητας της θεραπείας για τον HIV σήμερα σε όρους οικονομικών της υγείας και όρους διαφορικής χρήσης των υγειονομικών πόρων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι χρονιές αυτές δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς το 2010 συστήθηκε ως θεραπεία το 1ο STR, το 2015 δημοσιεύθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης START και οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ συνέστησαν την άμεση έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας ενώ το 2019, άρχισαν να εφαρμόζονται νεότερες αντιϊκές θεραπείες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους τις τιμές των αντιρετροϊκών θεραπειών, τον συνολικό αριθμό ασθενών και τον αριθμό ασθενών υπό αγωγή, την επιλογή κύριων θεραπευτικών σχημάτων και τη χρήση πόρων.

Από τα στοιχεία αυτά κατέστη σαφές πως το μέσο κόστος αντιρετροϊκής θεραπείας σε ονομαστικές τιμές μειώνεται την τελευταία δεκαετία, ενώ ο ρυθμός αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης για το HIV βαίνει μειούμενος, σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του αριθμού των ασθενών σε θεραπεία. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι, λόγω της αποτελεσματικότητας των νεότερων θεραπειών, εξοικονομούνται κρίσιμοι πόροι από άλλες μορφές φροντίδας και επομένως, το μέσο συνολικό κόστος διαχείρισης της HIV λοίμωξης ανά ασθενή να βαίνει μειούμενο.

Η φαρμακευτική διαχείριση συνιστά οικονομικά αποδοτική επένδυση

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εστίασαν στην επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να καταστεί σαφές το γεγονός πως η φαρμακευτική διαχείριση της HIV λοίμωξης συνιστά μια οικονομικά αποδοτική επένδυση για το σύστημα υγείας. Σε όρους οικονομικών της υγείας, προέκυψε ότι το κόστος ανά κερδισμένο έτος ζωής το 2019 είναι αρνητικό (-711,15 €), την ώρα που η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική και πιο φθηνή, σε σχέση με τη θεραπεία του 2010. Με δεδομένο ότι η ζήτηση για τη φαρμακευτική θεραπεία για το HIV αυξάνεται αναλόγως του αριθμού των ασθενών, όσων δηλαδή διαγιγνώσκονται με τη λοίμωξη, το συνολικό φαρμακευτικό κόστος ως ποσοστό της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης μειώνεται.

Ένα ακόμα σπουδαίο εύρημα της μελέτης του Ινστιτούτου Οικονομικών Υγείας και της μελέτης του καθηγητή Κυριόπουλου, είναι το ότι η φαρμακευτική δαπάνη για την HIV λοίμωξη αναδεικνύεται σχεδόν ανελαστική. Αυτό σημαίνει εν πρώτοις ότι η δαπάνη αυτή γίνεται προβλέψιμη, σε αντίθεση με άλλα χρόνια νοσήματα στη χώρα μας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, εις βάθους ανάλυσης, μπορεί να είναι και η αφετηρία για τη δημιουργία ενός κλειστού, δυναμικού και σφαιρικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της λοίμωξης HIV στο μέλλον, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα κέντρα κόστους που αφορούν τον ασθενή.

Τα στοιχεία της πολύ σημαντικής αυτής μελέτης για την ολιστική αντιμετώπιση της λοίμωξης HIV στη χώρα μας, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών Υγείας με την υποστήριξη της Gilead Sciences και παρουσιάστηκε με τη συνδρομή του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», είναι αδιαμφισβήτητα: Η θεραπευτική διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία καταδεικνύεται οικονομικά αποδοτική για το σύστημα υγείας. Δεδομένου μάλιστα του η διαχείριση του HIV στην Ελλάδα θεωρείται υποδειγματική, είναι πλέον στην ευχέρεια της πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων η ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή του, προς όφελος και των ασθενών και του συστήματος Υγείας.