ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλακτωρ: Τι ειπώθηκε για του στόχους και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ελλακτωρ: Τι ειπώθηκε για του στόχους και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της Ελλάκτωρ αλλά και τα σχέδια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παρουσίασαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ.κ. Μπουλούτας και Ξενόφος κατά τη διάρκεια συνάντησης με θεσμικούς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, η σταθεροποίηση της απόδοσης του Ομίλου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αυστηρού πλάνου μείωσης των εξόδων και η αποκατάσταση της ρευστότητας συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν η νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ:

  • Σχεδιάζει και αξιολογεί εναλλακτικά σενάρια ενδιάμεσης χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ
  • Αποκαθιστά σταδιακά τις σχέσεις με προμηθευτές και συνεργάτες
  • Στοχεύει στον εξορθολογισμό του κόστους και την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων
  • Επανασχεδιάζει την εσωτερική οργανωτική δομή, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότητας, υπευθυνότητας και των εσωτερικών συνεργασιών
  • Εφαρμόζει τη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της προόδου των έργων
  • Υλοποιεί απεμπλοκή του τομέα κατασκευής από ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού πλην Ρουμανίας

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αναφερόμενοι στο θέμα της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, τόνισαν πως στόχος είναι να επανατοποθετήσει στρατηγικά τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά πλέον τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, και θέτοντας στέρεες και υγιείς βάσεις για τη δυναμική συμμετοχή του Ομίλου στην προβλεπόμενη θετική πορεία του κλάδου.

Σημείωσαν δε ότι ιστορικά ο τομέας των Κατασκευών υπήρξε η πηγή των μεγαλύτερου μέρους των εσόδων του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ωστόσο η σημαντική και σταθερή συμβολή/συμμετοχή των τομέων Παραχωρήσεων, ΑΠΕ και διαχείρισης αποβλήτων στη διαμόρφωση του EBITDA του Ομίλου.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, θα διατεθούν προκειμένου να καλύψουν επενδύσεις ύψους περίπου €20,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της ενέργειας καθώς και €100 εκατ. περίπου, για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Από τα παραπάνω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, €45 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα. Στόχος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Σχολιάζοντας τέλος το θέμα του Ταμείο Ανάκαμψης, οι κ.κ. Μπουλούτας και Ξενόφος τόνισαν πως οι επιχειρησιακοί τομείς της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά, καθώς είναι σε θέση να επιδιώξουν σημαντικό ποσοστό από το ταμείο Ανάκαμψης. Άλλωστε οι επιχειρησιακοί τομείς του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στους βιομηχανικούς κλάδους τους οποίους έχει θέσει σε προτεραιότητα το ταμείο καθώς σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές, η ενέργεια και η διαχείριση αποβλήτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ