ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρχονται τα φορολογικά κίνητρα για τους «Επενδυτικούς Αγγέλους»

Έρχονται τα φορολογικά κίνητρα για τους «Επενδυτικούς Αγγέλους»
Pixabay

Την προσέλκυση μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος για νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα βήματα τους εκτιμάται ότι θα φέρει η θέσπιση φορολογικών κινήτρων (angel investors), τα οποία τέθηκαν σε ισχύ με την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Η εν λόγω ΚΥΑ, την οποία υπογράφουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της Α.Α.Δ.Ε, Γεώργιος Πιτσιλής, περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως «Επενδυτικού Αγγέλου» (Angel Investor). Παράλληλα, του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece.

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου», η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των «Επενδυτικών Αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020.

Ο Επενδυτικός Άγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 ευρώ ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 ευρώ ανά έτος.

Υπενθυμίζεται πως ως Επενδυτικός Άγγελος ορίζεται ο φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ