ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 85,7 εκατ. ευρώ το 2020

Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 85,7 εκατ. ευρώ το 2020

Υψηλές επιδόσεις εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών κατέγραψε για το 2020 η Εθνική Ασφαλιστική, καθώς τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το 2020 ανήλθαν σε 85,7 εκ. ευρώ έναντι 81,7 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη, ανήλθαν σε 66,7 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευρώ το 2019, βελτιωμένα κατά 16,6%.

Η υψηλή κερδοφορία αποδίδεται κυρίως στα θετικά τεχνικά αποτελέσματα των κλάδων Πυρός, Αυτοκινήτου και Κλασσικών Παραδοσιακών προϊόντων Ζωής.

Ανοδικά κινήθηκε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, με μόνη εξαίρεση την παραγωγή του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου.

Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, χωρίς την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, ανήλθαν σε 557,1 εκατ. ευρώ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% έναντι του 12μήνου 2019.

Συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 740,6 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι ζημιές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020 λόγω της αστάθειας των χρηματαγορών, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αναστράφηκαν πλήρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ η πτώση των πιστωτικών περιθωρίων (spreads) σε συνδυασμό με την κερδοφορία του 2020, συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση κατά 161,6 εκατ. ευρώ των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κατά την 31.12.2020 ανήλθαν συνολικά σε 1,223 δισ. ευρώ έναντι 1,062 δισ. ευρώ το 2019.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Εθνική Ασφαλιστική, με το βλέμμα στο μέλλον, προχωρά στην ανανέωση των προϊόντων της, με την προσφορά περισσότερων επιλογών προς τους ασφαλισμένους της τόσο στον κλάδο Ζωής, όσο και στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων.

Ήδη από το Δεκέμβριο του 2020, η Εταιρία προσφέρει ένα νέο προϊόν περιοδικών καταβολών συνδεδεμένο με επενδύσεις (unit-linked χωρίς εγγύηση), τόσο μέσω του δικτύου συνεργατών της, όσο και μέσω του δικτύου Bancassurance, ενώ εντός του 2021, προέβη και στο λανσάρισμα αντίστοιχου προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου.

Μέσω του δικτύου Bancassurance, πρόκειται επιπλέον να προσφέρει νέα προϊόντα Πυρός για μικρές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή Robotic Process Automation (RPA’s) στους κλάδους Πυρός και Αυτοκινήτου έχει ήδη επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποζημιώσεων και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ενώ επίκειται και η επέκταση αντίστοιχων εφαρμογών και σε άλλους κλάδους.

Παράλληλα, προσάρμοσε το λειτουργικό της μοντέλο ταχύτατα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της πανδημίας του Covid-19, εφαρμόζοντας την εξ’ αποστάσεως εργασία και αναμορφώνοντας τις διαδικασίες της ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εταιρία και να επιλύουν απρόσκοπτα τα θέματά τους.

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της της Εταιρίας είναι η άμεση, πλήρης και ποιοτική κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων, η διασφάλιση της υγείας και η προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ