SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς επιλέγουν πάροχο ενέργειας οι Έλληνες

Πώς επιλέγουν πάροχο ενέργειας οι Έλληνες

Μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια επιστρατεύουν οι καταναλωτές -τόσο οικιακοί όσο και επιχειρηματίες- κατά την επιλογή παρόχου ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο που παίζουν η αξιοπιστία, η διαφάνεια, αλλά και το μέγεθος των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από αποτελέσματα ερευνών, το κόστος της ενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο, δεν είναι όμως ο μοναδικός λόγος επιλογής παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή και φυσικού αερίου. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν καταναλωτές που «ζυγίζουν» περισσότερο την αξιοπιστία, αλλά και το μέγεθος του παρόχου, έναντι μικροδιαφορών στις χρεώσεις.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, το εύρημα αυτό είναι απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κάποιος τη σημασία της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, την ευκολία στη συνεννόηση με την εταιρεία, αλλά και την ασφάλεια που δίνει η αίσθηση της συνεργασίας με επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και φήμης. Ειδικά σε μια κατακερματισμένη αγορά, οι καταναλωτές -και λογικά- λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά από ποιοτικά κριτήρια τα οποία τους ωθούν σε συγκεκριμένες επιλογές.

Έτσι, πέρα από το κόστος, σημαντικό ρόλο για την επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας παίζουν η αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας, καθώς και οι ξεκάθαρες χρεώσεις. Επιπλέον παράγοντας επιλογής είναι το ενδιαφέρον της εταιρείας προς τον πελάτη της αλλά και το μέγεθός της.

Αναλυτικά, στο κομμάτι της αξιοπιστίας, οι καταναλωτές, ιδιώτες αλλά και (κυρίως) επαγγελματίες βάζουν πολύ ψηλά στη λίστα των κριτηρίων τους το γεγονός ότι μια εταιρεία πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται, δεν καθυστερεί ούτε βρίσκει προφάσεις για να αλλάξει τους όρους των συμβολαίων.

Αντίστοιχα, και σχετικό με τα παραπάνω, είναι η ύπαρξη ξεκάθαρων χρεώσεων, καθώς οι καταναλωτές έχουν «αλλεργία» στα ψιλά γράμματα αλλά και στους όρους που αλλάζουν μονομερώς από την πλευρά του παρόχου. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι οι εταιρείες ενημερώνουν έγκαιρα τους πελάτες, ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματά τους και καλύπτουν προληπτικά τις ανάγκες τους έχει βαρύνουσα σημασία.

Τέλος, η φήμη της εταιρείας, ο εύρωστος ισολογισμός αλλά και η ευρύτερα καλή εικόνα της δημιουργούν την αίσθηση της αξιοπιστίας, επηρεάζοντας σημαντικά την επιλογή.

Απτή απόδειξη όλων των παραπάνω είναι η θετική αντιμετώπιση που απολαμβάνει η Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS από τη συντριπτική πλειονότητα των πελατών της, καθώς βαθμολογείται εξαιρετικά υψηλά σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία ανεξάρτητης έρευνας, εννέα στους 10 πελάτες της Protergia δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην εταιρεία, συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω κριτήρια. Αντίστοιχα, η εξαιρετικά θετική εικόνα που έχουν οι υφιστάμενοι πελάτες λειτουργεί ταυτόχρονα ως πόλος έλξης και νέων, με την εταιρεία να διευρύνει σταθερά την πελατειακή της βάση, τόσο μεταξύ των ιδιωτών όσο και ανάμεσα στους επαγγελματίες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 97% των πελατών της Protergia αξιολογεί θετικά την «ενημέρωση για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά» ενώ ακριβώς το ίδιο, εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό (97%) αξιολογεί θετικά το «χρόνο ενεργοποίησης της νέας σύνδεσης».

Εξαιρετικά υψηλά σκοράρει η εταιρεία και στο φλέγον ζήτημα των λογαριασμών και της διαφάνειας το οποίο -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- έχει βαρύνουσα σημασία ως κριτήριο επιλογής παρόχου. Συγκεκριμένα, εννέα στους 10 πελάτες της Protergia αξιολογούν θετικά το «μηνιαίο λογαριασμό» και επίσης εννέα στους 10 αξιολογούν ως σωστή την αναγραφή των χρεώσεων στο λογαριασμό τους.

Ως προς το σκέλος της εξυπηρέτησης των πελατών, και εκεί τα ποσοστά ικανοποίησης είναι αντίστοιχα εξαιρετικά υψηλά, με το 93% των πελατών της εταιρεία να θεωρεί πως το τμήμα εξυπηρέτησής της Protergia είναι ευγενικό και φιλικό. Αντίστοιχα το 90% των πελατών αξιολογεί το τμήμα εξυπηρέτησης ως «προσωπικό που έχει γνώσεις».

Οικονομικά, ανταγωνιστικά και δημοφιλή προγράμματα

Εξαιρετικά είναι για την Protergia τα αποτελέσματα ως προς την εικόνα των πελατών για τις το κόστος των υπηρεσιών της καθώς οκτώ στους 10 πελάτες της εταιρείας θεωρούν πως οι χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia είναι πιο οικονομικές σε σχέση με το βασικό πάροχο.

Μάλιστα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος αυτό η Protergia διαθέτει αυτή τη στιγμή μια σειρά από προγράμματα, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες, καλύπτοντας πλήρως το σύνολο των αναγκών τους με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, το Protergia Οικιακό MVP απευθύνεται στους οικιακούς πελάτες, παρέχοντας Ηλεκτρική Ενέργεια για το σπίτι με 50% έκπτωση συνέπειας και 100% Πράσινη Ενέργεια. Αναλυτικά οι πελάτες του προγράμματος απολαμβάνουν 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές ενώ το ρεύμα προέρχεται από 100% Πράσινη Ενέργεια. Το πάγιο ανέρχεται σε 3,95€ ανά μήνα, ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής, ενώ η εγγύηση είναι μηδενική υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού. Τέλος, προσφέρεται δωρεάν η υπηρεσία myprotergia που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσής τους.

Αντίστοιχα, επίσης για τους οικιακούς πελάτες το πρόγραμμα Double Energy Οικιακό συνδυάζει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, προσφέροντας έκπτωση 50% στην ηλεκτρική ενέργεια και 35% έκπτωση στο φυσικό αέριο για δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, το Protergia Double Energy Οικιακό απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

Στο σκέλος της ηλεκτρικής ενέργειας το πρόγραμμα χάρη στην ενέργεια «Οικιακό/Οικιακό Ν – MVP» προσφέρει 50% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας ημέρας και 50% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας νύχτας, με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού για 2 χρόνια και χρέωση παγίου 3,95€/μήνα.

Όσο για το φυσικό αέριο, η ενέργεια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX», προσφέρει 35% έκπτωση στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου και πάγιο 3,5€/μήνα.

Και για τα δύο σκέλη προβλέπεται μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού αλλά και δωρεάν παροχή της υπηρεσίας myprotergia για πλήρη έλεγχο του λογαριασμού.

Ειδικές λύσεις για τους επαγγελματίες

Αντίστοιχα, για την περίπτωση των επαγγελματιών, το πρόγραμμα Double Energy για την Επιχείρηση τους επιτρέπει να συνδυάσουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο απολαμβάνοντας έκπτωση 50% στην ηλεκτρική ενέργεια και 20% έκπτωση στο φυσικό αέριο.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

Στο σκέλος της ηλεκτρικής ενέργεια, χάρη στην προωθητική ενέργεια «Επαγγελματικό 1 MAX 50» προβλέπεται 50% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας του βασικού τιμολογίου, με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού και χρέωση παγίου 5€/μήνα ενώ ως προς το φυσικό αέριο χάρη στην προωθητική ενέργεια «Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double 20%» εξασφαλίζεται 20% έκπτωση στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου καθώς και μηδενικό πάγιο.

Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού καθώς και δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία myprotergia.

Εναλλακτική λύση για τους επαγγελματίες είναι το πρόγραμμα Protergia Επαγγελματικό 1 ΜΑΧ 50 που προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια με 50% έκπτωση συνέπειας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA που παρουσιάζουν συνέπεια στην πληρωμή των λογαριασμών τους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει 50% έκπτωση συνέπειας για έναν χρόνο στις χρεώσεις ενέργειας και πάγιο 5€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής). Και εδώ η εγγύηση είναι μηδενική με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού ενώ προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία myprotergia.

Τέλος, το Protergia Επαγγελματικό 2 ΜΑΧ 35 περιλαμβάνει προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας με 35% έκπτωση συνέπειας και μηδενικές χρεώσεις ισχύος και παγίου & απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA που παρουσιάζουν συνέπεια στην πληρωμή των λογαριασμών τους.

Αναλυτικά η έκπτωση συνέπειας είναι 35% για έναν χρόνο στις χρεώσεις ενέργειας ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μηδενική χρέωση ισχύος (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής) για έναν χρόνο καθώς και μηδενικό πάγιο (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής). Προβλέπεται επίσης μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού καθώς και δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία myprotergia.