SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ψευδαίσθηση ενός γρήγορου κέρδους οδηγεί σε απώλεια

Η ψευδαίσθηση ενός γρήγορου κέρδους οδηγεί σε απώλεια

Στις μέρες μας, φαίνεται πολύ εύκολο για όλους να είναι ενεργοί διαδικτυακά στις κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, με τη χρήση ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων, οι μη-επαγγελματίες επενδυτές δελεάζονται από το όραμα των υψηλών κερδών, τα οποία δεν είναι αντίστοιχα με το ποσό που έχει επενδυθεί. Αυτό οφείλεται στη μόχλευση διαπραγμάτευσης σε ένα επενδυτικό μέσο που ονομάζεται ‘Contract for Difference’ (Σύμβαση επί διαφοράς), επίσης γνωστό ως CFD. Με μια απλή πλατφόρμα συναλλαγών για κινητά στο χέρι μας, είναι πολύ πιθανό να αγνοήσουμε τον κίνδυνο που ενέχουν τα CFDs.

Η Goldenburg Group είναι αφοσιωμένη στη μακροπρόθεσμη εκπαίδευση των πελατών και της αγοράς. Ακολουθήστε την εκπαιδευτική ενότητα στον ιστότοπό μας.

Μόχλευση χρηματιστηριακών συναλλαγών με CFDs

Πώς η μόχλευση χρηματιστηριακών συναλλαγών με CFDs λειτουργεί στην πραγματικότητα;

Σε αντίθεση με τις μετοχές ή τα νομίσματα, οι συμβάσεις επί διαφορών άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές και επενδύσεις σχετικά πρόσφατα – στη δεκαετία του 1990. Αρχικά, τις χρησιμοποιούσαν τα επενδυτικά ιδρύματα για να αντισταθμίζουν τις κινήσεις των τιμών των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Με την πάροδο του χρόνου αυτά έγιναν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά από μικρότερους επενδυτές και εμπόρους.

Χρησιμοποιώντας τα CFD εργαλεία, ο επενδυτής δεν γίνεται ιδιοκτήτης πραγματικής μετοχής (ή οποιουδήποτε άλλου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου). Επομένως, δεν έχει δικαίωμα σε μερίδιο από τα κέρδη ή σε οποιαδήποτε εξουσία λήψης αποφάσεων.

Τα CFDs είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα που χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών. Με απλά λόγια, ένα CFD δημιουργείται ανοίγοντας μια θέση και τελειώνει κλείνοντάς την. Οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να υποθέσουν την πτώση ή την άνοδο των τιμών. Κατά το κλείσιμο της θέσης, η κερδοσκοπία του επενδυτή είναι ίση με την πραγματική πορεία της τιμής, που σημαίνει υπολογισμό κέρδους ή η ζημίας.

Πολλαπλασιασμένο κέρδος ή ζημία

Το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να πολλαπλασιαστεί λόγω της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να προσθέσουν συνήθως σημαντικά υψηλότερο ποσό εξωτερικού κεφαλαίου στο δικό τους κεφάλαιο. Η μόχλευση 1:2, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένα κέρδος - σε περίπτωση που ο επενδυτής ανέμενε σωστά την κίνηση των τιμών του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου - θα διπλασιαστεί. Σε περίπτωση μόχλευσης 1:5, το κέρδος θα είναι 5 φορές υψηλότερο. Η προοπτική μπορεί να φαίνεται ελκυστική μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ίδια λογική λειτουργεί και για την απώλεια. Η χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους ακόμη και με μια σχετικά μικρή αλλαγή στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές και τους κινδύνους των CFD πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μαζί μας. Η Goldenburg Group αποθαρρύνει οποιονδήποτε άπειρο επενδυτή με οποιοδήποτε επίπεδο αποστροφής κινδύνου από την επένδυση του κεφαλαίου του σε CFD ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Η προσοχή είναι ακόμη πιο σημαντική στις μέρες μας καθώς οι αγορές είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Παρά την προειδοποίηση, εάν ένας επενδυτής θέλει να γίνει trader με αυτά τα μέσα υψηλού κινδύνου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μελετήσει πρώτα πώς λειτουργούν η κεφαλαιαγορά και τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά μέσα πριν ανοίξει οποιαδήποτε θέση στην αγορά. Επίσης, είναι απαραίτητο ένας άπειρος trader να ξεκινήσει με ένα demo πρώτα.

Η Goldenburg Group είναι αφοσιωμένη στη μακροπρόθεσμη εκπαίδευση των πελατών και της αγοράς. Ακολουθήστε την εκπαιδευτική ενότητα στον ιστότοπό μας.

Η Goldenburg Group είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία που ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας CIF 242/14 και η οποία παρέχει πλήρεις επενδυτικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο των αναφορών αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ και δεν αποτελεί επενδυτικές συμβουλές ή επενδυτική έρευνα ή μια προσφορά για συναλλαγές με χρηματοδοτικό μέσο. Το περιεχόμενο των αναφορών αντανακλά την άποψη των εμπειρογνωμόνων μας σε μια γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη προσωπικές συνθήκες μεμονωμένων αναγνωστών, επενδυτική εμπειρία ή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Επιπροσθέτως, οι αναφορές δεν έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανεξαρτησία της επενδυτικής έρευνας, και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση στη διάδοση επενδυτικής έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν τις αναφορές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα σημαντικών απωλειών. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επομένως η Goldenburg Group Limited, τα σχετικά πρόσωπά της, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών, αντιπροσώπων, διευθυντών ή υπαλλήλων, δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών / δεδομένων που διατίθενται και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για καμία απώλεια συναλλασσόμενων που προκύπτει από οποιαδήποτε επένδυση που βασίζεται στις εν λόγω πληροφορίες / δεδομένα και λόγω της χρήσης και του περιεχομένου αυτού του υλικού.

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοδοτικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.