ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Μηδενίζει τα κόκκινα δάνεια μέσω της τιτλοποίησης «Ωμέγα»

Attica Bank: Μηδενίζει τα κόκκινα δάνεια μέσω της τιτλοποίησης «Ωμέγα»

Στο μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της προχωρά η Attica Bank καθώς θέτει σε εφαρμογή την τιτλοποίηση δανείων «Ωμέγα».

Μέσω αυτής, και σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών που είχε πραγματοποιήσει η τράπεζα για να θωρακίσει τον ισολογισμό της, η Attica Bank ρίχνει το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω από το 1%, δηλαδή ακόμη πιο χαμηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της τράπεζας.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή μέσω της συναλλαγής και της πώλησης άνω του 50% των Mezzanine και Junior notes, η τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της εποπτικής αρχής, σε από - αναγνώριση (de-recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και εξυγίανση του ισολογισμού της.

Κατ’ αυτό τον τρόπο και μέσα από τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περί τα 3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2 και μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την εποπτική αρχή, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις 8 εκατ., ευρώ ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΑ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μ.ο.

Τέλος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων, προτίθεται να εντάξει την ανωτέρω τιτλοποίηση στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ