ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση και νέοι εκπρόσωποι του Δημοσίου

ΕΛΠΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση και νέοι εκπρόσωποι του Δημοσίου
INTIME NEWS

Η παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ, η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής  Διακυβέρνησης και η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της αυριανής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ανακοινώνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17η Μαΐου 2021 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, τον διορισμό των κ.κ. Αναστασίας Μακαριγάκη και Αναστασίας Μαρτσέκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Λουκά Παπάζογλου που είχαν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 1.8.2019 επιστολής του.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21η Μαΐου 2021.

Το Σχέδιο Vision 2020 – 2025 για το δομικό μετασχηματισμό του Ομίλου

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης είχε παρουσιάσει το Vision 2020-2025, το στρατηγικό σχέδιο για το δομικό μετασχηματισμό του Ομίλου κατά την επόμενη πενταετία. Το εν λόγω σχέδιο σχεδιάζει να προετοιμάσει τον Όμιλο για τις αλλαγές που έρχονται τόσο στην εγχώρια όσο κυρίως στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, περιβαλλοντική αναβάθμιση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, αλλαγή στην εταιρική δομή και την εταιρική διακυβέρνησης σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και αλλά και στην εικόνα του ομίλου.

Επιπλέον, με στόχο το μετασχηματισμό του και στο πλαίσιο του σχεδίου Vision 2020-2025 ο όμιλος έχει καταρτίσει ένα ενδεικτικό πλάνο επενδύσεων το οποίο μπορεί να φτάσει τα 4 δισ. ευρώ και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια.

Έτσι, οι αποφάσεις της αυριανής Γενικής Συνέλευσης θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό ως προς το σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, τόσο για τη λειτουργία του Ομίλου, όσο και τη συμμόρφωσή του με τις επιταγές της νομοθεσίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ