ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Κανονικά ο επιχειρησιακός προγραμματισμός – Γιατί αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

ΕΛΠΕ: Κανονικά ο επιχειρησιακός προγραμματισμός – Γιατί αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση
ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός των ΕΛΠΕ, προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου, μένοντας ανεπηρέαστο από την αναβολή της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μάϊου.

 

Σύμφωνα με κύκλους των ΕΛΠΕ , η σημερινή αναβολή προέκυψε μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ για να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στις εισηγήσεις που ετέθησαν για ψηφοφορία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία για να τηρήσει τις προθεσμίες του νόμου ανέβαλε τη Γενική Συνέλευση για τις 28/5, όπως ήταν και το αίτημα του μετόχου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν εναλλακτικές επιλογές για τη συμμόρφωση του καταστατικού με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι οποίες επίσης οδηγούν στην πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας. Σημειώνεται ότι πέρα της διαφοροποίησης αυτής, και τυχόν νομικές προσαρμογές στα κείμενα των εισηγήσεων που προκύπτουν σαν αποτέλεσμά της, δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση στην αρχική εισήγηση της Διοίκησης.

Σημειώνεται πως ο νόμος παρέχει δύο δυνατότητες στους μέτοχους για την ανάδειξη του ΔΣ. Tο διορισμό των 2/5 από συγκεκριμένους μετόχους και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ στην οποία συμμετέχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι, ή την εκλογή του συνόλου των μελών από τη ΓΣ που είναι και η βέλτιστη διεθνής πρακτική και αποτέλεσε και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη να προτείνει αλλαγές με τις οποίες εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και αλλαγές που αποτελούν τις πλέον κατάλληλες για μια εταιρία με δεκάδες χιλιάδες μετόχους.

Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ μόλις χθες ενημέρωσε τη Διοίκηση για την απόφαση του να επιλέξει την εναλλακτική που δίνει ο νόμος, δηλαδή του διορισμού των 2/5 των μελών του ΔΣ από μέτοχο και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ. Αυτό σημαίνει ότι βάσει και των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος απαιτείται μία εβδομάδα δημοσιότητας της εναλλακτικής αυτής επιλογής του μετόχου, για αυτό και η Γ.Σ αναβλήθηκε για τις 28/5.

Αναλυτικά, η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ για το άρθρο 20 του Καταστατικού προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 11 του παρόντος άρθρου,

β) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ (ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου φυσικού ή νομικού προσώπου), εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα απευθείας διορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρόντος άρθρου.

Καμία επίπτωση στο μετασχηματισμό της εταιρείας

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον προγραμματισμένο Μετασχηματισμό της εταιρείας. Και αυτό γιατί το θέμα της διακυβέρνησης δεν είναι μόνο θέμα διορισμού ή ελέγχου του ΔΣ, αλλά ένα ευρύτερο θέμα του τρόπου διακυβέρνησης με συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια που εξασφαλίζονται από το σύνολο των αλλαγών στο καταστατικό των ΕΛΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση και οι δύο επιλογές είναι σύμφωνες με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δεν δημιουργούν κανένα θέμα αλλαγής ή πρόβλημα στον προγραμματισμένο εταιρικό μετασχηματισμό.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ