ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Καθαρή αύξηση δανείων 7 δισ. ευρώ έως το 2026

Alpha Bank: Καθαρή αύξηση δανείων 7 δισ. ευρώ έως το 2026

Σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026 προβλέπει η Alpha Bank .

Αξιοποιώντας τα κεφάλαια που θα αντλήσει μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατ. ευρώ αλλά και από τη δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης, η τράπεζα προσδοκά σε κατακόρυφη άνοδο των χορηγήσεων αλλά και της κερδοφορίας της μέσα στα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρουν στελέχη της τράπεζας, το επόμενο διάστημα φέρνει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστημα τόσο μέσω των χρημάτων του Ταμείου όσο και από την ευρύτερη ανάπτυξη που θα καταγραφεί στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν μεσοσταθμική ετήσια ανάπυτξη 4,6% έως το 2024 με «άλμα» το 2021 και το 2022.

Ειδικά για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπουν ότι το 69% αυτών θα δοθεί από τις ελληνικές τράπεζες με το υπόλοιπο να προέρχεται είτε από υπερεθνικούς οργανισμούς, είτε από κεφαλαιαγορές είτε από διεθνείς τράπεζες.

Όσο για την Alpha Bank, εκτιμά ότι για την περίοδο 2021-2024 το καθαρό ύψος αύξησης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων θα φτάσει τα 5,1 δισ. ευρώ ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει και στην εγχώρια ναυτιλία, με στόχο να αυξήσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο κατά επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, δεν σκοπεύει να περιοριστεί στα μεγάλα έργα και στους μεγάλους δανειολήπτες αλλά αντίθετα θα επιδιώξει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ενώ ένα σημαντικό ποσοστό θα κατευθυνθεί και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όσο για τους τομείς που θα δώσει έμφαση, αυτοί είναι η ενέργεια, οι υποδομές και το real estate αλλά και η πληροφορική.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη πορεία μετασχηματισμού με ψηφιοποίηση διαδικασιών ενώ ήδη έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες ομάδες για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης με την τράπεζα να κάνει συγκεκριμένες επιλογές για το πού θέλει να δώσει τα χρήματα. Σε σχέση δε με το παρελθόν πρόκειται για διαφορετικά δάνεια καθώς είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα και μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας.

Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε στόχους για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας καθώς τράπεζα επιδιώκει 10% απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων το 2024 και καθαρά κέρδη 370 εκατ. ευρώ το 2021.

Παράλληλα μειώνει το κόστος της με στοχευμένες κινήσεις που γίνονται στην Ελλάδα ενώ ήδη καταγράφει σημαντική εξοικονόμηση μετά την απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού κόκκινων δανείων από τον ισολογισμό της. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι, οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι τα νέα κόκκινα δάνεια που θα προέλθουν από την πανδημία θα ανέλθουν συνολικά σε 8 δισ. ευρώ για όλες τις τράπεζες. Εντούτοις, αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της εικόνας, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε και τι αφαιρείται μέσω τιτλοποιήσεων και άλλων διαδικασιών, γεγονός που αλλάζει άρδην τα δεδομένα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ