SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη διμερών σχέσεων και ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα EEA Grants

Ανάπτυξη διμερών σχέσεων και ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα EEA Grants

Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ευέλικτη χρηματοδότηση για δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) έχουν φορείς, εταιρείες αλλά και πρόσωπα που θα αξιοποιήσουν τα EEA Grants.

Τα EEA Grants, ή Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη αλλά και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στις δότριες χώρες του ΧΜ ΕΟΧ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Πώς λειτουργούν

Ο ΧΜ ΕΟΧ προβλέπει τη λειτουργία ενός ταμείου, το οποίο ενισχύει τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δότριες χώρες και στις χώρες-δικαιούχους. Στην περίπτωσή μας, ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νορβηγία, κατά κύριο λόγο. Το εν λόγω Ταμείο Διμερών Σχέσεων έχει ύψος 2.334.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 100% από τα EEA Grants 2014–2021.

Πρόκειται για μια ευέλικτη χρηματοδοτική πηγή που προάγει τη διαπολιτισμική συνεργασία, τη διάχυση της γνώσης και, κυρίως, λαμβάνει υπόψη του τις ιδιοσυγκρασίες κάθε κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες, όπως:

 • Αναζήτηση εταίρων σε πράξεις από τις δότριες χώρες πριν από ή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αίτησης χρηματοδότησης, η ανάπτυξη συνεργασιών και η κατάρτιση της αίτησης χρηματοδότησης για πράξη από κοινού με δότρια χώρα
 • Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και στη Νορβηγία και στις άλλες δότριες χώρες ή/και διεθνείς οργανώσεις

Οι ως άνω δραστηριότητες δύναται να υλοποιηθούν με ενέργειες που ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά– μπορεί να αφορούν:

 • Τεχνικές συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • Αποσπάσεις, πρακτική άσκηση, βραχυχρόνια κατάρτιση
 • Εργαστήρια και σεμινάρια σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις
 • Αναφορές, μελέτες, έρευνες, συλλογή δεδομένων
 • Καμπάνιες, εκθέσεις και προωθητικό υλικό.

Η χρηματοδότηση απευθύνεται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία των πολιτών.

Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων

Η πρόσβαση στο Ταμείο Διμερών των EEA Grants γίνεται με δύο βασικούς τρόπους. Οι προς χρηματοδότηση πρωτοβουλίες μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων που συμφωνούνται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και είναι αντικείμενο διαχείρισης των ελληνικών αρχών, ενώ, εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών εκτός του πλαισίου των προγραμμάτων.

Έτσι, αυτή την περίοδο, στο στάδιο έκδοσης βρίσκεται ανοιχτή πρόσκληση ύψους 400.000 ευρώ που θα απευθύνεται σε ελληνικούς φορείς, με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας με φορείς της Νορβηγίας. Οι προτάσεις με ανώτατο όριο προϋπολογισμό 80.000 ευρώ θα κατατίθενται ηλεκτρονικά και θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας.

Πρωτοβουλίες που έχουν πάρει έγκριση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

 1. Transmissions: Ενίσχυση των διμερών συνεργασιών ανάμεσα σε καλλιτέχνες, τμήματα μουσικής σε πανεπιστήμια κτλ.
 2. Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα: Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας.
 3. Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece: Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην υπεράκτια αιολική ενέργεια για την προέλκυση ξένων επενδύσεων).
 4. Head to Head, a bilateral exhibition project between Greece and Iceland: Σύνδεση νέων, δυναμικών καλλιτεχνικών σκηνών.
 5. ProGender: A Digital Hub on Gender, the COVID-19 crisis and its Aftermath: Δημιουργία ενός digital hub αφιερωμένο στα ζητήματα φύλου και στις επιπτώσεις του covid19.
 6. Energy Governance for Sustainable Development (Norway-Greece ENERGO): Διεπιστημονική συνεργασία και έρευνα στον τομέα των πολιτικών βιώσιμης ενέργειας.
 7. Review of Norwegian Oil & Gas Industry’s Transformation during the Energy Transition and its Application to Greece: Η συμπληρωματικότητα της χρήσης υδρογονανθράκων με λύσεις πράσινης ενέργειας.
 8. “Winds of Change”: Can Renewable Energy shape a new geo-economic paradigm for the EU, Greece and its Neighbourhood?: Ένα νέο ενεργειακό μοντέλο για την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο.

Πληροφορίες για την πρόσκληση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο σύνολο ΧΜ ΕΟΧ υπάρχουν και ενημερώνονται συνεχώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eeagrants.gr.

Ο ΧΜ ΕΟΧ στη ΔΕΘ

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ), Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ), θα πάρει μέρος στην 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι ίδιοι οι φορείς θα μιλήσουν για τα προγράμματα και τα οφέλη των ΕΕΑ Grants στην Ελλάδα.

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης - 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις 17.00, περίπτερο 7