ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο διευθυντής της ΣΕΚΑΠ ΑΕ στο CNN Greece: Υλοποιούμε δυναμικό πρόγραμμα πλήρους μετασχηματισμού

Ο διευθυντής της ΣΕΚΑΠ ΑΕ στο CNN Greece: Υλοποιούμε δυναμικό πρόγραμμα πλήρους μετασχηματισμού
Ο Danilo Stojanovic, Διευθυντής Εργοστασίου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Μέλος του ομίλου εταιρειών JTI

Για την εξέλιξη της μεγάλης επένδυσης της JTI στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, μίλησε στο CNN Greece o κύριος Danilo Stojanovic, Διευθυντής Εργοστασίου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Μέλος του ομίλου εταιρειών JTI. Ο κύριος Stojanovic αποκάλυψε πως η επένδυση, που ξεκίνησε η JTI με την εξαγορά του εργοστασίου το 2018, έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 30 εκατ. δολάρια και συνεχίζεται. Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ότι «περίπου το 30% των παραγόμενων προϊόντων προορίζεται για την εγχώρια αγορά ενώ περισσότερο από 70% για εξαγωγές οι οποίες κατευθύνονται σε 9 χώρες της Ε.Ε.».  

«Το 2021 η JTI αύξησε κατά 30% τον όγκο των εξαιρετικής ποιότητας ελληνικών καπνών που αγόρασε για τα προϊόντα της ανά τον κόσμο. Παράλληλα αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω κατά 30% τις προμήθειές της για το 2022, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές», τονίζει ακόμα μεταξύ άλλων ο κύριος Stojanovic. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του εργοστασίου στον τομέα των logistics, καθώς με την εισαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων, η ΣΕΚΑΠ πλέον ανταποκρίνεται στα ζητούμενα των διεθνών εργοστασιακών προτύπων της JTI.

Σημαντικός τομέας για κάθε σύγχρονο εργοστάσιο είναι ο περιβαλλοντικός και πράγματι, όπως τονίζει στη συνέντευξή του ο κ. Stojanovic, «η JTI εφαρμόζει και στη ΣΕΚΑΠ την Παγκόσμια Στρατηγική EHS της JTI για την Υγιεινή και την Ασφάλεια και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας», δίνοντας έμφαση στους τομείς της Ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της μείωσης της χρήσης νερού.

Οι θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο διατηρήθηκαν από το 2018, «ενώ μέσα στο 2021 αυξήθηκαν κατά 25% λόγω των αυξημένων αναγκών παραγωγής και εξαγωγών της μονάδας», όπως αναφέρει ο ίδιος, ενώ επισημαίνει πως υιοθετούνται πλήρως οι πολιτικές της JTI για ποικιλομορφία, ισότητα και συμπερίληψη, πάντα με γνώμονα την προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων.

Τέλος, ο κύριος Stojanovic κάνει μία προσωπική αναφορά στο πώς υποδέχθηκε η κοινωνία της Ξάνθης τον ίδιο και την αλλαγή στο εργοστάσιο, τονίζοντας πως «η σχέση με όλους τους τοπικούς μας εταίρους και τις αρχές αναπτύσσεται με όρους αμοιβαιότητας. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Κοινότητα», αλλά και πως «στα 16 χρόνια που εργάζομαι για τη JTI, η Ελλάδα είναι η 5η χώρα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά την κουλτούρα του ελληνικού λαού».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Danilo Stojanovic, Διευθυντή Εργοστασίου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Μέλος του ομίλου εταιρειών JTI στο CNN Greece:

Ποια στοιχεία συνηγορούν ώστε το εργοστάσιο να συνιστά σήμερα μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής, συμβατής με τα εργοστασιακά πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας της JTI; Υπάρχει κάποιο σχέδιο για μια νέα εργοστασιακή επένδυση;

Μετά την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ το 2018 η JTI υλοποίησε δυναμικό πρόγραμμα πλήρους μετασχηματισμού του εργοστασίου προκειμένου να καταστεί μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα: Η επένδυση στο εργοστάσιο έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 30 εκατ. δολ. για τη λειτουργική, παραγωγική και μηχανολογική αναβάθμισή του αλλά και για την ασφάλεια και εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις των εργοστασιακών προτύπων που θέτει η εταιρεία διεθνώς και να διασφαλιστεί η παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων.

Η επένδυση για την ανάπτυξη του εργοστασίου συνεχίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται σήμερα έργα που αφορούν στην περαιτέρω αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και σε επιμέρους λειτουργίες που σχετίζονται με την απόδοση ενέργειας και την ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου και την καινοτομία των προϊόντων, όλα με σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους.

Φέτος βελτιώσαμε σημαντικά τους μηχανισμούς και τις συνθήκες αποθήκευσης αλλά και τη διαδικασία logistics. Παράλληλα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς των πρώτων υλών καθώς και των τελικών προϊόντων.

Αξίζει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι περίπου το 30% των παραγόμενων προϊόντων προορίζεται για την εγχώρια αγορά ενώ περισσότερο από 70% για εξαγωγές οι οποίες κατευθύνονται σε 9 χώρες της Ε.Ε.

Συνεχίζετε να αγοράζετε ελληνικά καπνά;

Σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς της για προμήθειες καπνού, το 2021 η JTI αύξησε κατά 30% τον όγκο των εξαιρετικής ποιότητας ελληνικών καπνών που αγόρασε για τα προϊόντα της ανά τον κόσμο. Παράλληλα αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω κατά 30% τις προμήθειές της για το 2022, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές.

Ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τους τελευταίους μήνες επί δικής σας ηγεσίας;

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή του προγράμματος SAP και του SAP for Logistics. Το εργοστάσιο πλέον ανταποκρίνεται στα ζητούμενα των διεθνών εργοστασιακών προτύπων της εταιρείας για την τυποποίηση της ροής της διαδικασίας, με σαφείς ρόλους και υπευθυνότητες για όλες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Η εφαρμογή συστημάτων ERP συμβάλλει εξίσου σημαντικά στο να οικοδομείται ένα πιο σαφές και σταθερό περιβάλλον εργασίας και στη συνεχή ανάπτυξη του εργοστασίου και τη διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.

Ποιες βελτιώσεις έγιναν στο περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα;

Η JTI εφαρμόζει και στη ΣΕΚΑΠ την Παγκόσμια Στρατηγική EHS της JTI για την Υγιεινή και την Ασφάλεια και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας:

  • 100% χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω επενδύσεων σε οργανωτικές και τεχνικές αναβαθμίσεις των ενεργειακών συστημάτων, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, τη μείωση κατά 52% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 2018
  • 100% των αποβλήτων είτε ανακυκλώνεται, σε ποσοστό άνω του 70%, είτε ανακτώνται στην ενέργεια (τα υπόλοιπα) με αποτέλεσμα μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση της αναλογίας ανακύκλωσης.
  • Σημαντική μείωση (πάνω από 60%) της χρήσης νερού σε σχέση με το 2018

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει στον κτιριακό εξοπλισμό που συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πέρυσι κατά 15%.

Πώς εφαρμόζεται η Πολιτική Ποικιλομορφίας και Συμπερίληψης της JTI στο εργοστάσιο;

Χάρη στην επένδυση και την εξαγωγική δράση της JTI, διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο ενώ μέσα στο 2021 αυξήθηκαν κατά 25% λόγω των αυξημένων αναγκών παραγωγής και εξαγωγών της μονάδας. Στο εργοστάσιο υιοθετούμε πλήρως τις πολιτικές της εταιρείας για ποικιλομορφία, την ισότητα και συμπερίληψη παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους μας.

Ποιος είναι ο στόχος σας για το άμεσο μέλλον;

Στόχος της JTI είναι να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα, ενώ παράλληλα στηρίζει την ηγετική της θέση στα συμβατικά προϊόντα και θα ενισχύσει τον εξαγωγικό όγκο των προϊόντων της. Παράλληλα στοχεύουμε στη θετική συμβολή μας στην ελληνική Οικονομία και στην αύξηση του δείκτη εξαγωγών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας παράλληλα το εργοστάσιο της Ξάνθης σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, παραγωγική μονάδα και ένα σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία και κοινωνία της περιοχής.

Ποιες πρόσθετες ενέργειες έγιναν για τη θωράκιση του εργοστασίου και την Ασφάλεια των εργαζομένων;

Η προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη και εφαρμόζουμε μια σειρά από προγράμματα, αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και θέτοντας νέους κανόνες για τη χρήση μηχανημάτων π.χ. περονοφόρων κ.ά. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που διαφοροποιούν τη νέα εποχή του εργοστασίου.

Πώς σας αντιμετωπίζουν στην Ξάνθη οι αρχές, οι κάτοικοι;

Σίγουρα μας υποστηρίζουν και η σχέση με όλους τους τοπικούς μας εταίρους και τις αρχές αναπτύσσεται με όρους αμοιβαιότητας. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Κοινότητα.

Προσωπικά αισθάνομαι πολύ ευπρόσδεκτος από τους συναδέλφους και τους κατοίκους της περιοχής. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες έχουν παρόμοια κουλτούρα, είναι και οι δύο φιλόξενοι, εξωστρεφείς και νιώθουν υπερήφανοι για τα επιτεύγματά τους. Στα 16 χρόνια που εργάζομαι για τη JTI, η Ελλάδα είναι η 5η χώρα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά την κουλτούρα του ελληνικού λαού.