ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Creta Farms: Ολοκληρώθηκε επένδυση 20 εκατ. ευρώ

Creta Farms: Ολοκληρώθηκε επένδυση 20 εκατ. ευρώ
Επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στην Creta Farms, όπως προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της αλλαντοβιομηχανίας.

Επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στην Creta Farms, όπως προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της αλλαντοβιομηχανίας, ολοκληρώθηκε από τον στρατηγικό επενδυτή,Δημήτρη Βιντζηλαίο.

Κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας εξυγίανσης της Creta Farms είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση της επένδυσης, ποσού 15 εκατ. ευρώ, μέσω ισόποσης κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από την μέτοχο «BELLA BULGARIA S.A.».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε πλέον και η δεύτερη φάση της επένδυσης, με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 5 εκατ. ευρώ μέσω ισόποσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέλαβε και κάλυψε η μέτοχος «BELLA BULGARIA S.A.», συμφερόντων Δημήτρη Βιντζηλαίου.

Σε συνέχεια της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 21.610.137 ευρώ και διαιρείται σε 7.203.379 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση καταγράφει θετικά οικονομικά αποτελέσματα ήδη από το 2021, αποτελέσματα που βάσει του σχεδίου εξυγίανσης προβλέπονταν για τον τέταρτο χρόνο μετά τη συμφωνία, δηλαδή το 2023.

Η Creta Farms απασχολεί σήμερα 663 εργαζόμενους ενώ οι επενδύσεις από τη νέα διοίκηση της εταιρείας ανέρχονται σε 5,5 εκατ. ευρώ ως σήμερα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων τεχνολογιών και παραγωγικών δυνατοτήτων. Μέσω των επενδύσεων που συνεχίζονται εντός του 2022, η Creta Farms αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά όσο και την ενίσχυση των εξαγωγών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ