ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 963η/5.9.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά έως 78.966.680 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ