ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Cero Generation στο CNN Greece: Θα πραγματοποιήσουμε έργα ΑΠΕ 3 Gigawatt στην Ελλάδα

Cero Generation στο CNN Greece: Θα πραγματοποιήσουμε έργα ΑΠΕ 3 Gigawatt στην Ελλάδα
Η εταιρεία σκοπεύει να «πατήσει γκάζι» στις επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι σαφώς πιο ώριμη αγορά σε σχέση με τους γείτονές της Unsplash

Έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 3 Gigawatt στην Ελλάδα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Cero Generation, θυγατρική του αυστραλιανού κολοσσού της Macquarie.

Η εταιρεία, που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο Project Delfini, το πρώτο έργο ΑΠΕ με ιδιωτικό PPA στη χώρα μας, σκοπεύει να «πατήσει γκάζι» στις επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι σαφώς πιο ώριμη αγορά σε σχέση με τους γείτονές της.

Όπως αναφέρει στο CNN Greece ο κ. Declan Deasy, Chief Operating Officer της Cero Generation, ο λόγος που η εταιρεία σχεδιάζει αυτές τις επενδύσεις στη χώρα μας είναι πως η ελληνική αγορά ΑΠΕ ωριμάζει γρήγορα, όπως αποδεικνύεται από την υπογραφή συμφωνίας με την Axpo για την έναρξη του Project Delfini, του πρώτου ηλιακού έργου με ιδιωτικό PPA.

Σύμφωνα με τον κ. Deasy, μια αγορά που ωριμάζει είναι αυτή στην οποία οι αντισυμβαλλόμενοι είναι εγνωσμένης αξίας και αξιόπιστοι ενώ οι επενδυτές αισθάνονται άνετα να αυξήσουν τη ροή κεφαλαίων προς τη χώρα. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα διαθέτει άπλετους φυσικούς πόρους ηλιακής ακτινοβολίας και ανέμου, με πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ η ελληνική αγορά ΑΠΕ είναι πολύ πιο ώριμη και διαθέτει ένα διευρυμένο μείγμα τεχνολογιών, σε σχέση με τις γειτονικές αγορές.

Με αυτά τα δεδομένα, όπως αναφέρει ο κ. Deasy η Cero Generation έχει εκπονήσει ένα επενδυτικό σχέδιο ηλιακών, αιολικών και έργων αποθήκευσης ενέργειας της τάξης των 3 Gigawatt στην Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων θα φτάσει στο στάδιο του Ready to Build βραχυπρόθεσμα.

Αναφερόμενος στην αύξηση των επιτοκίων και τις επιπτώσεις της στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, τονίζει, πως το κόστος χρηματοδότησης είναι ένας παράγοντας που παρουσιάζει διακυμάνσεις και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση μιας επενδυτικής στρατηγικής. Ωστόσο, σε πείσμα αυτού, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Cero Generation να επενδύσει μακροπρόθεσμα στην ελληνική αγορά, ενώ θεωρεί το κόστος χρηματοδότησης ως έναν από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν μια απόφαση ανάπτυξης και επένδυσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κομβικό το ρυθμιθστικό πλαίσιο

Αντίστοιχα, απαντώντας στο ερώτημα ποια μέτρα πρέπει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση και οι αρχές για να επιταχύνει και να διευκολύνει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στον Τομέα των ΑΠΕ, προτάσσει τη σημασία ενός συνεπούς και εξορθολογισμένου ρυθμιστικού πλαισίου. Το πλάσιο αυτό θα που έχει υψηλό αντίκτυπο στη μείωση του όγκου της κερδοσκοπίας στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι που εξακολουθεί να είναι εμφανές στην Ελλάδα. Αυτό το πλαίσιο θα διασφάλιζε ότι οι άδειες και η χωρητικότητα του δικτύου κατανέμονται σε αξιόπιστα έργα με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας και υποστηρίζονται από ισχυρούς χορηγούς/επενδυτές.

Τέλος, σχολιάζοντας τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Deasy αναφέρει πως η ενεργειακή κρίση είναι μια περίπλοκη κατάσταση με πολλούς παράγοντες, επομένως κάθε προσπάθεια λύσης της θα πρέπει να έχει πολλαπλές πτυχές.

«Η άποψή μας είναι ότι η ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρει ένα αποτελεσματικό μοντέλο δύο σημείων, καθώς οι είναι φθηνές στην εγκατάσταση, αξιόπιστες και τείνουν να παρέχουν ανώτερες αποδόσεις στους επενδυτές από τα ορυκτά καύσιμα».

Επιπλέον, παρέχουν μια ασφαλή πηγή παροχής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και θα συμβάλουν στην επίτευξη ενός μέλλοντος με μηδενικές εκπομπές άνθρακα, κάτι που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα.

Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές απασχολούν πλέον περισσότερους εργαζομένους παγκοσμίως σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, και η αύξηση των θέσεων εργασίας και η τοπικά παραγόμενη πράσινη ενέργεια θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην στην ανακούφιση της πίεσης στην αγορά εργασίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ