ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του EUC

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του EUC

Τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος και όπως όλα δείχνουν, έχει αρχίσει να εδραιώνεται όλο και περισσότερο βασιζόμενη στην αρχή της ευελιξίας, προωθώντας ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.

Η αλήθεια είναι πως η ευελιξία που προσφέρουν οι εξ αποστάσεως σπουδές, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους πάνω σε έναν τομέα, αποτελεί το ζητούμενο στις μέρες μας, ένα στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει καινοτόμα προγράμματα, τόσο σε πτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νομικής Σχολής του EUC έγκειται στο διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από Νομικούς υψηλού κύρους όπως ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, Σπύρος Φλογαΐτης, Λεωνίδας Κοτσαλής κ.α. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι Καθηγητές της Νομικής Σχολής απαρτίζουν τη διαπραγματευτική ομάδα της κυπριακής κυβέρνησης για την επίλυση του Κυπριακού (όπως ο αναπληρωτής καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Κωνσταντίνος Τσιμάρας) ή εμπειρογνώμονες της Κομισιόν για τη χάραξη των νέων πολιτικών στο πεδίο των διαδικτυακών πλατφόρμων (όπως η επίκουρη καθηγήτρια Χριστιάνα Μάρκου).

Δίπλα σε αυτούς τους εγνωσμένης αξίας ακαδημαϊκούς, αλλά και τους υπόλοιπους έγκριτους καθηγητές της Νομικής Σχολής, είναι βέβαιο ότι θα γαλουχηθούν οι επόμενοι επιστήμονες και επαγγελματίες της Νομικής Επιστήμης, οι οποίοι είναι decision-makers και αυτοί που θα διαμορφώσουν το νομικό πλαίσιο της χώρας μας και θα κληθούν να στελεχώσουν αυριανές θέσεις ευθύνης.

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει τρία εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση και την εμπειρία κορυφαίων επαγγελματιών - καθηγητών του χώρου.

Ποινικό δίκαιο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ποινικό Δίκαιο παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ εμβαθύνει περαιτέρω στον τομέα του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Προκρίνει μια εις βάθος ανάλυση των νέων μορφών εγκληματικότητας, όπως το οικονομικό έγκλημα και οι σύγχρονες εκδοχές τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα εξοπλίζει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν σε εκσυγχρονιστικές μεθόδους αντιμετώπισης του εγκλήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας και αστυνομίας, στελέχη υπουργείων δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως, καθώς και οποιονδήποτε άλλο νομικό και ειδικό επιστήμονα, ο οποίος ενδιαφέρεται για εξειδίκευση και επικαιροποίηση των γνώσεων στον τομέα του ποινικού δικαίου.

Δημόσιο Δίκαιο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Δημόσιο Δίκαιο επιτρέπει την ανάπτυξη των γνώσεων στα σύγχρονα νομικά ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού δικαίου, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο. Το μεταπτυχιακό καλύπτει πλήρως τις νομικές εξελίξεις και τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι απόφοιτοι δύνανται να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών - ναυτιλιακών εταιριών και δημοσίων φορέων, καθώς και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο διευκολύνει την καλλιέργεια της γνώσης στα πλέον επίκαιρα ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο.

Οι απόφοιτοί μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες θέσεις ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσίων φορέων, όπως και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Σπουδές «5 Αστέρων»

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.

Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2023: 13 Φεβρουαρίου 2023