ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca Cola HBC: Δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για την αειφόρο ανάπτυξη

Coca Cola HBC: Δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για την αειφόρο ανάπτυξη
Δελτίο Τύπου

Την Ετήσια Έκθεση για το 2015: «Refreshing Business» δημοσίευσε ο Όμιλος Coca-Cola HBC, μέλος του οποίου είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον, αναδεικνύοντας την σταθερή εστίαση του Ομίλου στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η τέταρτη κατά σειρά Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και επιδόσεις αειφορίας, αναδεικνύοντας μια χρονιά με ισχυρά αποτελέσματα και επιδόσεις. Φέτος, η Έκθεση εξελίσσεται και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative G4 Comprehensive. Οι πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη που υλοποιεί ο Όμιλος Coca-Cola HBC έχουν αναγνωριστεί διεθνώς καθώς, για δεύτερη συνεχή χρονιά ηγείται του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (Dow Jones World και Europe Sustainability Indices- DJSI).

Ο Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Το 2015 αποτέλεσε ορόσημο θετικών, βελτιωμένων επιδόσεων σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας. Επεκτείναμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με στόχο να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, βελτιώσαμε την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας, ενισχύσαμε την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων μας. Ενδυναμώσαμε τη δέσμευσή μας να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα οργανικό κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και κινητήριο δύναμη ανάπτυξης, ενισχύοντας την Έκθεση μέσα από την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών των Ολοκληρωμένων προτύπων GRI G4 και τη σύσταση πρωτοβουλιών όπως η Ευθύνη για Βιωσιμότητα».

Επιδίωξη του Ομίλου Coca-Cola HBC είναι η δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους, η οποία εκφράζεται μέσα από το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει ο Όμιλος σε 28 χώρες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται, είναι ορατά σε όλη την αλυσίδα αξίας. Μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος Coca-Cola HBC για το 2015, είναι τα ακόλουθα:

• Ο όγκος πωλήσεων έφτασε τα 2,1 δις. κιβώτια, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 594 εκατομμυρίων καταναλωτών διεθνώς
• Άμεση απασχόληση για περισσότερους από 33.000 εργαζόμενους
• Καθαρά κέρδη ύψους 280 εκατ. ευρώ
• Φορολογικές εισφορές ύψους 271 εκατ. ευρώ
• Επένδυση 8,2 εκατ. ευρώ σε προγράμματα υποστήριξης τοπικών κοινωνιών
• 6.000 ώρες εθελοντικής εργασίας
• Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5,5% σε σχέση με το 2014
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 14,2% σε σχέση με το 2014

Το 2015, οι πρωτοβουλίες του Ομίλου Coca-Cola HBC για την αειφόρο ανάπτυξη εστίασαν σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία:

Οικονομία
• Υποστήριξη συνολικά 1.070 εκατ. ευρώ σε μισθολογικές και εργοδοτικές παροχές/ εισφορές
• Συνεργασία με περισσότερους από 43.000 προμηθευτές
• Υποστήριξη συνολικά 600.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας κατά μήκος όλης της αλυσίδας αξίας που δημιουργεί η δραστηριότητά του στην Ευρώπη

Περιβάλλον
• Εισήγηση επιστημονικά εγκεκριμένων στόχων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Πόρων (World Resources Institute), αποτελώντας μία από τις 12 πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που θα εφαρμόσουν αυτούς τους στόχους
• Επένδυση 5.3 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης κατά 375 εκατ. mega joules
• Ανακύκλωση του 91% των αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής

Κοινωνία
• Επένδυση 2 εκατ. ευρώ σε προγράμματα ανάπτυξης νέων
• Κάλυψη του 33% των διοικητικών θέσεων από γυναίκες
• Συνεργασία και υποστήριξη περισσότερων από 230 ΜΚΟ σε 28 χώρες

Στην Ελλάδα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της να δημιουργεί αξία στη χώρα, μέσα από την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα. Με υπεύθυνη λειτουργία και με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου Coca-Cola HBC, μέσα από τις πρακτικές και προγράμματα που εφαρμόζει.

Η συμβολή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στους τρεις τομείς εστίασης έχει φέρει τα ακόλουθα ενδεικτικά αποτελέσματα:

Οικονομία

• Επένδυση 24 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας του Σχηματαρίου, η οποία θα παράγει το 100% του όγκου χυμών και το 96% του όγκου αναψυκτικών της εταιρείας
• 150 εκατ. ευρώ ετήσια δαπάνη σε Έλληνες προμηθευτές
• Επένδυση 230 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο το χρόνο στην αγορά (που περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης και επικοινωνία προς τους καταναλωτές) & 11 εκατ. ευρώ σε πάγια (ψυγεία)

Περιβάλλον

• Εξοικονόμηση 204.605.000 λίτρων νερού ετησίως σε 29 νησιά, μέσα από το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»
• Μείωση του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 6,2% και μείωση του δείκτη χρήσης νερού κατά 10,2%
• Ανακύκλωση του 86,6% των στερεών αποβλήτων

Κοινωνία
• Επένδυση 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών σε 12 σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα από το πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις»
• Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για νέους απόφοιτους μέσα το Graduate Trainee Program, εδώ και 26 χρόνια
• Περισσότερες από 400 κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση του Ομίλου Coca-Cola HBC για το 2015, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα : http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

ΔΗΜΟΦΙΛΗ