ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης - Σεβασμός στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές

ΔΕΗ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης - Σεβασμός στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές
INTIME

Οι επιδόσεις των δύο πιο σημαντικών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της, τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτυπώνονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 που ανακοίνωσε ο Όμιλος ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2021 και η επίδοση των Εταιρειών του Ομίλου (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) σε μια σειρά από βασικά κριτήρια και δείκτες επίδοσης για το Περιβάλλον (Environment), την Κοινωνία (Society) και τη Διακυβέρνηση (Governance) με βάση την προτεραιοποίηση των θεμάτων ESG/Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτή αναδείχθηκε από την έρευνα ουσιαστικότητας τον Αύγουστο του 2021.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπερδιπλασιάστηκε το σύνολο του αριθμού GRI δεικτών που δημοσιοποιήθηκε, συγκριτικά με την προηγούμενη του 2020, αυξάνοντας σημαντικά τους δείκτες για τις δύο κύριες θυγατρικές τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη με τη μητρική ΔΕΗ.

Επίσης, η ‘Έκθεση έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένες Γενικές Γνωστοποιήσεις (GRI 102) που προβλέπονται από τα Πρότυπα GRI Standards σε επίπεδο συμφωνίας ‘Core’ και διασφάλιση σε 69 γνωστοποιήσεις/δείκτες (ο αντίστοιχος αριθμός για την προηγούμενη ‘Έκθεση ήταν 21 δείκτες) που συνδέονται με τα ουσιαστικά ζητήματα των εταιρειών (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και με την Κανονιστική Συμμόρφωση (GRI 103) καθώς και επιπλέον εξωτερική διασφάλιση σε 22 επιλεγμένους ESG δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022), μια διασφάλιση που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά.

Στην ετήσια ‘Έκθεση 2021, παρουσιάζονται για πρώτη φορά μία σειρά από ενοποιημένοι δείκτες σε επίπεδο Ομίλου με στόχο και τη μεταγενέστερη διασύνδεσή τους με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Ομίλου.

Σημαντική πρόοδος επιπλέον σημειώθηκε στον τομέα μέτρησης και καταγραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση και το διεθνές πρότυπο GHG (Greenhouse Gas Protocol) καλύπτοντας το σύνολο των Scope 1 και Scope 2, και το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Scope 3 για την ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και Μελίτης οι οποίες απορροφήθηκαν από την ΔΕΗ εντός του 2022), καθώς και το σύνολο των εκπομπών Scope 1,2 και 3 για ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ενοποιώντας και παρουσιάζοντας τα στοιχεία αυτά για πρώτη φορά για τις παραπάνω εταιρείες του Ομίλου.

Η ‘Έκθεση, τέλος, περιλαμβάνει το Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες του Ομίλου, τα σημαντικά στοιχεία του 2022 και τους στόχους με βάση τις κατηγορίες ESG, που έχει θέσει η ΔΕΗ για το μέλλον, όπως και τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα από τις τρείς εταιρείες του Ομίλου που συμβάλλουν στην επίτευξη δέκα εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Ο Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε σχετικά:

«Η ‘Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 διευρύνει την παρουσίαση του αντίκτυπου της υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδίου για το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Τα στοιχεία που παρατίθενται τόσο με βάση τα κριτήρια ESG που έχουν να κάνουν με το Περιβάλλον την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, επιβεβαιώνουν τον εν εξελίξει δομικό μετασχηματισμό που συντελείται στον Όμιλο τα τελευταία χρόνια και τελικά διαμορφώνει τη νέα του αξία.

Είναι η απόδειξη για τη νέα στρατηγική και πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που σταδιακά ενσωματώνεται και εφαρμόζεται σε μία σειρά από δράσεις σε όλες τις δομές και λειτουργίες, στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής του Ομίλου.

Σκοπός μας, άλλωστε, είναι να μπορούμε ακόμα και μέσα από αντίξοες διεθνείς συνθήκες όπως το αποδείξαμε και το 2022, να επιδεικνύουμε ανθεκτικότητα, ώστε να δημιουργούμε και να διαμοιράζουμε ολοένα και μεγαλύτερη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους , τους μετόχους μας αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές, καθιστώντας τον ‘Όμιλο ΔΕΗ μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία ενέργειας, πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή μας».

Η ‘Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμη εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ