ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Blue Marble Disruptive Technologies μετατρέπει το Έρευνας&Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ σε «net zero» κτήριο

Η Blue Marble Disruptive Technologies μετατρέπει το Έρευνας&Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ σε «net zero» κτήριο

Και συγκεκριμένα στο 1ο επαγγελματικό «net zero» κτήριο της Ελλάδας

Η ΕΥΔΑΠ εγκαθιστά το σύστημα τεχνητής γεωθερμίας «ATPV» της Blue Marble Disruptive Technologies που εξασφαλίζει το σύνολο της απαιτούμενης παραγωγής Θερμικής Ενέργειας προς ιδιοκατανάλωση.

Η Θερμική Ενέργεια αποτελεί την μεγαλύτερη ενέργεια τελικής χρήσης, καταλαμβάνοντας τουλάχιστον το 50% της ολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου ή/και πετρελαίου θέρμανσης.

Μέσω των καινοτόμων θερμοφωτοβολταϊκών πλαισίων το σύστημα ATPV παράγει πράσινη Θερμική Ενέργεια ανεξαρτήτως ηλιοφάνειας ή θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα παράγει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει πλήρως την ετήσια ιδιοκατανάλωση της γεωθερμικής αντλίας.

Επιπρόσθετα, μέσω μελετημένης επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος, παράγει πρόσθετη πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια για την πλήρη κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών αναγκών επιτυγχάνοντας το πλήρες «net zero».

Evangelos-Beis.jpg
Ευάγγελος Μπέης, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδιοκτήτης Blue Marble

Το σύστημα «ATPV» (Advanced Thermo-Photovoltaic System) της Blue Marble Disruptive Technologies αποτελεί μια νέα κατηγορία στον τομέα παραγωγής θερμικής ενέργειας που υπερτερεί όλων των υπολοίπων σε ενεργειακό αποτύπωμα και προδιαγραφές εγκατάστασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ