ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mothercare: Τι θα γίνει με τα καταστήματα μετά το deal με την Ιntracom

Mothercare: Τι θα γίνει με τα καταστήματα μετά το deal με την Ιntracom
Tι απαντά η εταιρεία Κλουκίνας – Λάππας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.mothercare.gr

Διευκρινίσεις σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών -περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων Mothercare- της «Κλουκίνας – Λάππας» δίνει η εταιρεία, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το deal με την Intracom.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η εταιρεία, στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, μέσω απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική του Ομίλου Intracom, με συμμετοχή και της οικογένειας Λάππα στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση του νέου σχήματος με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Παράλληλα η θυγατρική της Εταιρείας ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στην οικογένεια Λάππα αφού πρώτα έχουν μεταφερθεί τα λοιπά ακίνητά της, ως ανωτέρω.

Σύμφωνα με την «Κλουκίνας – Λάππας», η ολοκλήρωση της συναλλαγής, βάσει του από 2.2.2023 δεσμευτικού Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις όροι και αιρέσεις που έχουν τεθεί, θα οδηγήσει στην απόκτηση από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, συνολικού ποσοστού 74,2% στην Εταιρεία, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Πρόθεση της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που εισφέρει στη νέα θυγατρική της, Intracom Properties, μέσω της, σε εξέλιξη, διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του σε αυτήν με στόχο την ενιαία περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σκοπός είναι η συγχώνευση της Εταιρείας με τη νέα θυγατρική, Intracom Properties, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και η μετονομασία της Εταιρείας σε Intracom Properties.

«Όλα τα παραπάνω, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και εγκρίσεων, της έκδοσης των τυχόν απαιτούμενων αδειών και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο» επισημαίνει η εταιρεία.ΔΗΜΟΦΙΛΗ