ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Στρατηγικής σημασίας η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας

Παγκρήτια Τράπεζα: Στρατηγικής σημασίας η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας

Σε κίνηση στρατηγικής σημασίας αναδεικνύεται για την Παγκρήτια Τράπεζα η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονία, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξή της.

Έτσι, μέσω της απορρόφησης αυτής αλλά κα με την απόκτηση του ελληνικού τμήματος της HSBC η Παγκρήτια «ανεβάζει ταχύτητα», επεκτείνοντας τις δραστηριότητές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Παγκρήτιας προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της αναφορικά με τις τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων της κα παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις στις υπόλοιπες, μη συστημικές τράπεζες.

Τι σημαίνει η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με κύκλους της Παγκρήτιας, με την απορρόφηση του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδυασμό με τον συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης της, η Παγκρήτια Τράπεζα πέραν του υφιστάμενου δικτύου της στη Θεσσαλονίκη ισχυροποιείται με στόχο τη στήριξη των επιχειρηματικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ισχυροποιείται το αποτύπωμα της Παγκρήτιας, σε μία περιοχή στην οποία καταγράφεται ισχυρή ζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Ανάκαμψης, Χρηματοδοτικά προγράμματα εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δυναμική της συνεργασίας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας συνολικά.

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των δανείων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων σε 190 εκατ. ευρώ.

Κατ’ αυτό τον τρόπο η Παγκρήτια Τράπεζα προχωρά με ταχύτητα στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου το οποίο προβλέπει την επέκτασή της σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ παράλληλα παραμένει προσανατολισμένη σταθερά στην ενεργή στήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών πελατών μέσα από ένα δίκτυο που θα ξεπερνά τα 50 καταστήματα πανελλαδικά στο τέλος του 2023, η Παγκρήτια Τράπεζα μετασχηματίζεται και αποκτά καθημερινά ακόμα πιο ισχυρή παρουσία στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ