ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Αυξημένα καθαρά κέρδη στα 577 εκατ. ευρώ το 2022

Τράπεζα Πειραιώς: Αυξημένα καθαρά κέρδη στα 577 εκατ. ευρώ το 2022
Οι οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το 2022 ήταν σημαντικά υψηλότερες των στόχων σε δέκα διαφορετικά σημεία αναφοράς INTIME

Οι οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το 2022 ήταν σημαντικά υψηλότερες των στόχων σε δέκα διαφορετικά σημεία αναφοράς, όπως τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη NPE ο οποίος προσγειώθηκε στο 6,8%, από 13% έναν χρόνο πριν.

Συγκεκριμένα, τo 2022, η Τράπεζα Πειραιώς παρήγαγε 0,42 ευρώ εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή. Ο Όμιλος επέτυχε αύξηση επιχειρηματικών δανείων, κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίων.

Η ενισχυμένη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 fully loaded στο 11,5%, αυξημένο κατά περίπου 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ το 2022, με καθαρή πιστωτική επέκταση 550 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο.

Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει την αποκλιμάκωσή του, καταλήγοντας σε δείκτη NPE χαμηλότερο του 7% στο τέλος του 2022, από 13% ένα χρόνο πριν. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό το 2022, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, και απέδωσαν εντυπωσιακή μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 11% σε ετήσια βάση και μείωση 5% των συνολικών λειτουργικών εξόδων.

Πιο αναλυτικά ανακοινώθηκαν:

 • Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,42 το 2022, από €0,13 το 2021, υπερβαίνοντας τον στόχο των €0,37
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 10% σε εξομαλυμένη βάση το 2022, υπερβαίνοντας τον στόχο του 9%
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μ.β. σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%
 • Ο δείκτης NPE προσγειώθηκε στο 6,8%, από 13% έναν χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 54%
 • €2,7 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 2022, με καθαρή πιστωτική επέκταση €550 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022
 • Το επιτόκιο του συνολικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στο 4,7%, σε συνέχεια και ανατιμολόγησης επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των δανείων μικρών επιχειρήσεων παραμένουν σχεδόν σταθερά παρά την αύξηση των επιτοκίων αγοράς
 • Το συνολικό κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο 2022, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 0,54%, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω τον Ιανουάριο 2023 στο 0,78%, καθώς η Τράπεζα εισήγαγε νέα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων. Οι τρέχουσες ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνονται πάνω από το 1,2%
 • Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 4ο τρίμηνο 2022, -5% σε ετήσια βάση, στα €211 εκατ. Η νέα δομή ελέγχου κόστους της Τράπεζας έφερε απτά αποτελέσματα, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα στο -19% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου βελτιώνεται σταθερά, φθάνοντας στο 45% το 2022, από 48% το προηγούμενο έτος
 • Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 201%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR ) στο 62% και δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 137% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η Τράπεζα αποπλήρωσε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση TLTRO €9 δισ. στα τέλη του 2022
 • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2022 αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2021, με ισχυρή επίδοση σε όλες τις κατηγορίες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €126 εκατ., σταθερά τριμηνιαίως

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς με ένα κλικ εδώ:

Τράπεζα Πειραιώς

Χρ. Μεγάλου: Έτος ορόσημο το 2022 για την Τράπεζα Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε:

«Το 2022 ήταν ένα ακόμη έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της αξία, υποστηριζόμενη από την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας τους στόχους σε όλους τους τομείς»

Παράλλη, στάθηκε στην πρόσφατη αξιολόγηση ESG και στους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος:

«είμαστε περήφανοι για την πρόσφατη αξιολόγηση ESG σε επίπεδο‘A’ από τον MSCI, ενώ συμμετέχουμε στον δείκτη “Gender Equality Index (GEI)” του Bloomberg για 2η συνεχή χρονιά. Η Πειραιώς είναι επίσης η μόνη ελληνική εταιρεία στη λίστα των Financial Times με τους ηγέτες για το κλίμα κατά το έτος 2022 πανευρωπαϊκά, και είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα της οποίας ο διεθνής οργανισμός Science Based Targets Initiative (SBTi) διασφάλισε τους στόχους που τέθηκαν μέχρι το 2030 αναφορικά με μείωση εκπομπών CO2 από τη λειτουργία και τις οικονομικές δραστηριότητές της.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, η Τράπεζα Πειραιώς δημοσιοποίησε τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος. Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν την επίτευξη βιώσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%, την περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3%, και την καθαρή πιστωτική επέκταση επιπέδου 1,7 δισ. ευρώ. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεων μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας».

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

 • Χρηματοδότηση της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver)
 • Χρηματοδότηση του συμπλέγματος Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 327MW στην περιοχή Καφηρέα, Ευβοίας
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
 • Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ηγείται της αγοράς για το έτος 2022 αναφορικά με τους όγκους συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €3,8 δισ. το 2022
 • Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου leasing μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας € 0,5 δισ. (Project Sunshine)
 • Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €350 εκατ.
 • Νέο & Καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • Περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στο bancassurance & εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά
 • Ξεκινά ο 2ος κύκλος των δράσεων ‘Women Founders and Makers’, ‘Women Βack to Work’ και ‘Profession has no Gender’ του προγράμματος EQUALL
 • Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings σε είδος, και διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της SUNRISEMEZZ PLC
 • Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε Υποχρεωτικές Δημόσιες Προτάσεις προς τους μετόχους των Marfin Investment Group και Attica Holdings

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ