ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aegean: 1,34 δισ. κύκλος εργασιών, 12,5 εκατ. επιβάτες και 106,8 εκατ. κέρδη το 2022

Aegean: 1,34 δισ. κύκλος εργασιών, 12,5 εκατ. επιβάτες και 106,8 εκατ. κέρδη το 2022
intime (ΑΡΧΕΙΟ)

Πλήρης ανάκαμψη οικονομικών μεγεθών με την επιστροφή της ζήτησης και την ωρίμανση των επενδύσεων σε στόλο μετά από δύο χρόνια επώδυνων ζημιών λόγω της πανδημίας 

€1,34 δισ. Κύκλος Εργασιών, 12,5 εκατ. επιβάτες και €106,8 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους, 36% υψηλότερα σε σχέση με το 2019 για τον Όμιλο της AEGEAN το 2022

Αποτελέσματα έτους 2022

  • €1,34 δισ. Κύκλος Εργασιών 98% υψηλότερος σε σχέση με το 2021 και 2% υψηλότερος από το 2019.
  • 12,5 εκατ. επιβάτες 73% περισσότεροι σε σχέση με το 2021.
  • EBITDA €274,9 εκατ.
  • €106,8 εκατ. Κέρδη μετά από Φόρους, από οργανικές Ζημίες €57,6 εκατ. το 2021, 36% υψηλότερα το 2019 που είχαν διαμορφωθεί σε €78,5 εκ.

Η AEGEAN ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Έτους 2022, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις μετά από δύο χρόνια ζημιών λόγω της πανδημίας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €1,34 δισ., αυξημένος κατά 98% σε σχέση με το 2021, και 2% υψηλότερος από το 2019. Το 2022 ο Όμιλος προσέφερε 15,8 εκατ. θέσεις και μετέφερε 12,5 εκατ. επιβάτες συνολικά 73% περισσότερους σε σχέση με το 2021, εκ των οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 79,8% σημαντικά βελτιωμένος από το 2021 (+ 14,3 ποσοστιαίες μονάδες), αλλά κάτω από τα επίπεδα του 2019 απόρροια της επίδρασης του πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Η συμβολή της κίνησης του δικτύου εξωτερικού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για το 2022.

Η αυξημένη ζήτηση για ταξίδια προς αλλά και από την Ελλάδα, η αύξηση του μέσου εσόδου ανά προσφερόμενη θέση, ο εμπλουτισμός του στόλου με αεροσκάφη νέας τεχνολογίας που επιταχύνθηκε το 2022, καθώς και οι έγκαιρες προαγορές καυσίμου για μέρος των αναγκών συνέβαλλαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από την σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμου και την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Συνολικά για το 2022 η χωρητικότητα της Εταιρείας έφτασε στο 90% των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων του 2019, με σταδιακή όμως αύξηση κατά την εξέλιξη του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο έφθασε το 99% των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων και αντίστοιχα στο 115% των εσόδων της αντίστοιχης περιόδου του 2019 με €317,4 εκατ. έσοδα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας με θετική κερδοφορία μετά από φόρους στα €13,6 εκατ.

Με την επίδραση και του θετικού τέταρτου τριμήνου τα Κέρδη μετά από Φόρους του έτους ανήλθαν στα €106,8 εκατ. από οργανικές Ζημίες ύψους €57,6 εκατ. το 2021, υπερβαίνοντας κατά 36% την αντίστοιχη κερδοφορία του 2019, η οποία είχε διαμορφωθεί στα €78,5 εκατ.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι προσπάθειες και η εξέλιξη των δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων μας οδήγησαν τον Όμιλο σε σημαντικά επίπεδα κερδοφορίας, μετά από δύο χρόνια επώδυνων ζημιών λόγω της πανδημίας, της δυσκολότερης περιόδου στην ιστορία των αερομεταφορών. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο ξεκίνημα του 2022 με την αβεβαιότητα του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος καυσίμου αποδεικνύοντας ότι οι επενδύσεις αναβάθμισης του στόλου και των υπηρεσιών μας, που συνεχίστηκαν απρόσκοπτα παρά την πανδημία, αποδίδουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τέταρτη συνεχή χρονιά, προκειμένου να διατηρήσουμε ικανό κεφαλαιακό απόθεμα τόσο για τη σημαντική μας νέα επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης και Προσομοιωτών Πτήσεων (παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 2022), όσο και για τη δυνατότητα εξαγοράς των δικαιωμάτων του Δημοσίου μετά από πιθανή άσκηση των warrants που κατέχει. Το 2023 θα παραλάβουμε ακόμη 9 νέα Airbus A320/321neo συνεχίζοντας απρόσκοπτα το επενδυτικό πλάνο για 46 Airbus neo αεροσκάφη στο στόλο έως το 2026.

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2023 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, με τους επιβάτες μας στις πτήσεις εξωτερικού κατά τους δύο πρώτους μήνες, αλλά και τις πωλήσεις εισιτήριων για το καλοκαίρι να υπερβαίνουν σημαντικά τα αντίστοιχα μεγέθη του 2022 και του προ πανδημίας 2019. Παράλληλα, η χρήση επιπλέον αεροσκαφών νέας τεχνολογίας για μεγαλύτερο μέρος του πτητικού μας έργου θα φέρει περαιτέρω εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου ανά προσφερόμενη θέση, αντισταθμίζοντας μερικώς τις επιπτώσεις από τα υψηλότερα επιτόκια και τον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη που επηρεάζουν τους προμηθευτές και το λειτουργικό μας κόστος».

Η AEGEAN σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

Στις 15 Μαρτίου του 2023, η AEGEAN ολοκλήρωσε την αποπληρωμή του τελευταίου τμήματος του έκτακτου δανεισμού που είχε λάβει από τις τέσσερεις μεγάλες ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τρία χρόνια ταχύτερα από την προθεσμία εξόφλησης του. Μετά και την πλήρη αποπληρωμή, η άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα σε καταθέσεις και χρηματοοικονομικά ισοδύναμα παραμένει πάνω από τα €500 εκ., ενώ και τα Ίδια Κεφάλαια έχουν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα.

H εξελισσόμενη επένδυση στο νέο στόλο Airbus A320 και A321 neo, η καθολική αντικατάσταση του ελικοφόρου στόλου (turboprop) με ATR 42 & 72-600 που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 καθώς και η χρήση SAF συνέβαλλαν στην μείωση των εκπομπών CΟ2 κατά 9% ανά χιλιομετρική θέση το 2022 σε σχέση με το 2019, ενώ για το 2023 προβλέπεται περαιτέρω σημαντική βελτίωση.

Αποτελέσματα Ομίλου Τέταρτου Τριμήνου και Έτους 2022

(σε € εκατ.)

Τέταρτο

Τρίμηνο 2021

Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

% μτβ

Σύνολο έτους

2021

Σύνολο έτους

2022

% μτβ

Έσοδα

188,0

317,4

68,8%

674,8

1.336,8

98,1%

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (Οργανικά)

(39,1)

19,9

-

(72,1)

141,3

-

Μη Οργανικά αποτελέσματα*

-

-

-

62,7

-

-

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

(39,1)

19,9

-

(9,3)

141,3

-

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

(23,7)

13,6

-

5,1

106,8

-

* Έκτακτα μη οργανικά έσοδα του 2021 ύψους €62,7 εκατ. που αφορούν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του ελικοφόρου στόλου.Τέταρτο

Τρίμηνο 2021

Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

% μτβ

Σύνολο έτους

2021

Σύνολο έτους

2022

% μτβ

Σύνολο Επιβατών (‘000)

2.226

3.069

38%

7.194

12.465

73%

Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

68,8%

82,3%

13,5pp

65,5%

79,8%

14,3pp

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK σε εκατ.)

3.329

4.096

23%

10.826

16.744

55%
Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

2022 ως % του 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο

Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2022


Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Σύνολο έτους 2022

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK)

73%

84%

97%

99%

90%

Έσοδα

70%

94%

111%

115%

102%

Κέρδη προ φόρων

-

56%

123%

-

132%

Η διοίκηση της AEGEAN θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (Conference Call) με θέμα συζήτησης τα «Αποτελέσματα Έτους 2022» την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://el.about.aegeanair.com/ependytes/anakoinoseis/announcements/

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.)

Τέταρτο

Τρίμηνο 2021

Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

% μτβ

Σύνολο έτους

2021

Σύνολο έτους

2022

% μτβ

Έσοδα

188,0

317,4

68,8%

674,8

1.336,8

98,1%

EBITDA

22,8

39,4

73,1%

117,3 1

274,9

134,4%

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

(39,1)

19,9

-

(72,1) 1

141,3

-

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

(23,7)

13,6

-

(57,6) 1

106,8

-

Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.)

2.226

3.069

37,9%

7.194

12.465

73,3%

Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση

106

128

20,8%

97

123

27,1%

Συντελεστής Πληρότητας

- Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK

/ Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK)

68,8%

82,3%

13,5 p.p.

65,5%

79,8%

14,3pp

Συντελεστής Πληρότητας

-Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

68,0%

81,2%

13,2 p.p.

65,0%

79,2%

14,2pp

Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.)

890

936

5,2%

827

919

11,1%

Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση

(Revenue per ASK, σε € λεπτά)

5,8

8,0

37,8%

6,4 1

8,3

29,8%

Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη

Yield (σε € λεπτά)

8,4

9,8

15,8%

9,7 1

10,4

6,7%

Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση

CASK (EBT level, σε € λεπτά)

7,0

7,5

7,6%

7,0 1

7,4

5,5%

Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση

CASK (EBT level, σε € λεπτά) – εκτός κόστους καυσίμων

5,6

5,4

-2,5%

5,8 1

5,4

-6,9%

Σημείωση:

1 Δεν λαμβάνονται υπόψιν τα έκτακτα μη οργανικά έσοδα.Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2022

(σε € εκατ.)

Τέταρτο

Τρίμηνο 2021

Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

% μτβ

Έσοδα από τακτικές πτήσεις

154,9

269,4

73,9%

Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις

9,7

14,6

49,9%

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις

23,4

33,4

42,6%

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες

188,0

317,4

68,8%

Λοιπά έσοδα

4,8

9,6

100,9%

Παροχές σε εργαζόμενους

(19,3)

(43,1)

123,0%

Καύσιμα Αεροσκαφών

(46,4)

(84,5)

82,1%

Συντήρηση αεροσκαφών

(36,6)

(32,1)

-12,2%

Τέλη υπέρπτησης

(12,1)

(15,4)

27,4%

Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης

(13,6)

(18,4)

34,6%

Χρεώσεις αεροδρομίων

(13,4)

(16,6)

23,7%

Έξοδα catering

(6,9)

(9,1)

31,5%

Έξοδα διανομής

(14,2)

(20,5)

43,9%

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

(3,4)

(7,4)

114,9%

Διάφορα έξοδα

1,3

(35,2)

-

Μισθώσεις

(5,2)

(5,2)

-0,5%

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)

22,8

39,4

73,1%

Αποσβέσεις

(50,8)

(34,4)

-32,3%

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ)

(28,0)

5,1

-

Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin)

-14,9%

1,6%

-

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα

(11,1)

14,8

-

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)

(39,1)

19,9

-

Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin)

-20,8%

6,3%

Φόρος εισοδήματος

15,4

(6,3)

-

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

(23,7)

13,6

-

Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2022

(σε € εκατ.)

Σύνολο έτους

2021

Σύνολο έτους

2022

% μεταβολή

Έσοδα από τακτικές πτήσεις

558,3

1.138,3

103,9%

Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις

37,9

70,0

84,6%

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις

78,7

128,5

63,4%

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες

674,8

1.336,8

98,1%

Λοιπά έσοδα

105,6

44,6

-57,8%

Παροχές σε εργαζόμενους

(66,9)

(133,4)

99,5%

Καύσιμα Αεροσκαφών

(134,2)

(338,9)

152,5%

Συντήρηση αεροσκαφών

(115,9)

(140,6)

21,3%

Τέλη υπέρπτησης

(38,9)

(65,1)

67,3%

Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης

(45,4)

(73,8)

62,6%

Χρεώσεις αεροδρομίων

(41,4)

(68,3)

64,8%

Έξοδα catering

(20,6)

(34,6)

67,6%

Έξοδα διανομής

(44,5)

(81,3)

82,8%

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

(11,9)

(20,9)

75,8%

Διάφορα έξοδα

(71,0)

(125,4)

76,6%

Μισθώσεις

(9,7)

(24,1)

149,4%

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων EBITDA

180,0

274,9

52,7%

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων EBITDA

(δεν λαμβάνονται υπόψιν τα έκτακτα μη οργανικά έσοδα/έξοδα)

117,3

274,9

134,4%

Αποσβέσεις

(149,9)

(127,7)

-14,8%

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ)

30,1

147,3

389,9%

Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin)

4,5%

11,0%

-

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων

(δεν λαμβάνονται υπόψιν τα έκτακτα μη οργανικά έσοδα/έξοδα)

(32,7)

147,3

-

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα

(39,4)

(5,9)

-84,9%

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)

(9,3)

141,3

-

Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin)

-1,4%

10,6%

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων

(δεν λαμβάνονται υπόψιν τα έκτακτα μη οργανικά αποτελέσματα)

(72,1)

141,3

-

Φόρος εισοδήματος

14,4

(34,5)

-

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

5,1

106,8

-

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

(δεν λαμβάνονται υπόψιν τα έκτακτα μη οργανικά αποτελέσματα)

(57,6)

106,8

-

Σημείωση: Έκτακτα μη οργανικά έσοδα του 2021 ύψους €62,7 εκατ. που αφορούν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του ελικοφόρου στόλου.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.)

31.12.2021

31.12.2022

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

814,3

1.203,3

Ταμειακά Διαθέσιμα

462,11

463,71

Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

12,3

64,22

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

251,7

289,2

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

1.540,4

2.020,4

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

213,6

348,1

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

414,2

737,3

Δανειακές υποχρεώσεις

346,2

268,2

Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

566,3

666,8

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

1.540,4

2.020,4

Σημείωση:
1. Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €19,5 εκατ. στις 31/12/2021 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022

2. Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 31/12/2022.Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.)

31.12.2021

31.12.2022

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

211,5

350,2

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες

(24,4)

(163,8)

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(186,6)

(162,2)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

0,5

24,2

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

437,1

442,6

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

5,0

(4,5)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

442,6

462,3
Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

Τέταρτο

Τρίμηνο 2021

Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

% μτβ

Σύνολο έτους

2021

Σύνολο έτους

2022

% μτβ

Χωρητικότητα

Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ)

3.329

4.096

23,0%

10.826

16.744

54,7%

Διαθέσιμες Θέσεις (000)

3.305

3.808

15,2%

11.153

15.803

41,7%

Ώρες Πτήσεων (Block hours)

33.785

40.760

20,6%

113.143

173.914

53,7%

Πτήσεις

20.942

23.899

14,1%

74.343

101.340

36,3%

Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση

158

159

1,0%

150

156

3,9%

Μέση απόσταση πτήσεων (km)

890

936

5,2%

827

919

11,1%

Επιβάτες (΄000)

Ανά είδος πτήσεων:

Επιβάτες Τακτικών πτήσεων

2.184

2.996

37,2%

6.964

11.963

71,8%

Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων

42

73

75,9%

230

502

118,6%

Ανά δίκτυο:

Δίκτυο Εσωτερικού

1.002

1.186

18,4%

3.447

5.129

48,8%

Δίκτυο Εξωτερικού

1.224

1.883

53,8%

3.747

7.336

95,8%

Σύνολο επιβατών

2.226

3.069

37,9%

7.194

12.465

73,3%

Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ)

2.285

3.347

46,5%

7.082

13.327

88,2%

Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση

106

128

20,8%

97

123

27,1%

Συντελεστής Πληρότητας

-Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

68,0%

81,2%

13,2pp

65,0%

79,2%

14,2pp

Συντελεστής Πληρότητας

- Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK

/ Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK)

68,8%

82,3%

13,5pp

65,5%

79,8%

14,3ppΔΗΜΟΦΙΛΗ