ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε σταθμό παραγωγής ενέργειας ισχύος 4.650 MW στο Ιράκ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε σταθμό παραγωγής ενέργειας ισχύος 4.650 MW στο Ιράκ
Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ. Η Φάση 3 είναι τα πρώτα δύο κτίρια (από αριστερά προς τα δεξιά) και η Φάση 2, τα δύο επόμενα κτίρια

Ένα έργο κομβικής σημασίας, ειδικά εν μέσω ενεργειακής κρίσης και καθώς όλες οι χώρες του κόσμου αναζητούν τρόπους για την ενεργειακή τους θωράκιση, ολοκλήρωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ στο Ιράκ. Πρόκειται για την κατασκευή του σταθμού παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε 30 μήνες συνολικά, αντιμετωπίζοντας και ξεπερνώντας πρωτοφανείς προκλήσεις και εμπόδια. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ποτέ ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό.

Ο Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ ολοκληρώθηκε το 2022 και έχει συνολική ισχύ 4.650 MW, από τα οποία τα 3.150 MW (Φάση 2: 1.500 MW και Φάση 3: 1.650 MW) εγκαταστάθηκαν από την ΑΒΑΞ. Συγκεκριμένα, το 2022 ο Όμιλος ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε και παρέδωσε στον φορέα υλοποίησης Mass Group Holding στην Bismayah της Βαγδάτης στο Ιράκ, την 3η φάση του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου. Το στάδιο αυτό του έργου αφορούσε στον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή (EPC) και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) του συγκεκριμένου σταθμού, συνολικής ισχύος 1.650 MW, ο οποίος αξιοποιεί τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως η συγκεκριμένη ισχύς των 1.650MW ξεπερνάει κάθε σταθμό παραγωγής στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με τη δίδυμη μονάδα BISMAYAH PHASE 2 που επίσης ολοκλήρωσε επιτυχώς η ΑΒΑΞ στον ίδιο σταθμό λίγα χρόνια πριν, συμβάλει δυναμικά στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιράκ.

Καταξίωση για τον Όμιλο ΑΒΑΞ και την τεχνογνωσία του

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως το έργο εκτελέστηκε υπό τη Διεύθυνση του Τμήματος Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων του Ομίλου ΑΒΑΞ, καθώς ο λεπτομερής σχεδιασμός (process & control) και η πλειοψηφία των οικοδομικών και των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου, διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία από τους Έλληνες μηχανικούς της εταιρείας (in house).

Φάση 3 - Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ

Επίσης, από την ΑΒΑΞ υλοποιήθηκε και εκτελέστηκε η διαδικασία προμήθειας και η ασφαλής, έγκαιρη μεταφορά στη Βαγδάτη όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Κατόπιν, η εταιρεία ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις εργασίες ανέγερσης/κατασκευής, τις απαραίτητες δοκιμές και τελικά τη θέση σε λειτουργία του Σταθμού.

Οι προκλήσεις του έργου: Το περιβάλλον, το δυναμικό, οι ανατιμήσεις, η πανδημία

Ένα έργο αυτού του μεγέθους και της πολυπλοκότητας, δεν μπορεί παρά να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μικρότερες ή μεγαλύτερες προκλήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ήρθε αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες συνθήκες. Αρχικά, το δυναμικό περιβάλλον στο Ιράκ, το ανθρώπινο δυναμικό που ήταν και πολυπληθές και πολυπολιτισμικό, οι ανατιμήσεις των υλικών που προέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και, φυσικά, η πανδημία COVID-19.

Αναλυτικά, στα σημεία αιχμής του, το έργο έφτασε να αριθμεί περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους από τουλάχιστον 20 διαφορετικές εθνικότητες που χρειάστηκε να συμβιώσουν σε camp που δημιούργησε η ΑΒΑΞ σε μία ειδικά διαμορφωμένη έκταση εντός των ορίων του έργου. Εκεί, με τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης, σε συνεργασία με διεθνείς καταρτισμένες και έμπειρες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, χώρους υγειονομικής πρόληψης, άθλησης και αναψυχής και με σεβασμό στη διαφορετικότητα κάθε μορφής, οι εγκαταστάσεις διαμονής των στελεχών και του εργατικού προσωπικού αποτέλεσαν ένα ιδανικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας στο Ιράκ.

Η εκτέλεση αυτού του τεχνολογικά εξελιγμένου έργου σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Ιράκ, χρειάστηκε επιπλέον να αντιμετωπίσει το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, με την αναγκαστική απομόνωση των εργαζομένων του εργοταξίου κατά την περίοδο του παγκόσμιου lock down. Εντούτοις, η ΑΒΑΞ, με την υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προχώρησε στην εγκατάσταση στον χώρο διαμονής του εργατικού προσωπικού ειδικών μονάδων απολύμανσης, υγειονομικού ελέγχου COVID-19, ανάρρωσης ή/και απομόνωσης, εξασφάλισε τη δυνατότητα εκτέλεσης εμβολιασμών εντός του εργοταξίου, προσέλαβε επιπλέον υγειονομικό προσωπικό αποκλειστικά για τις ανάγκες του εργοταξίου, εφάρμοσε νέα πρωτόκολλα υγιεινής, διαμονής και σίτισης και παρείχε συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη στο ανθρώπινο προσωπικό, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το πρωτοφανές σε δυναμική και μέγεθος εμπόδιο της πανδημίας και να ολοκληρώσει το έργο επιτυχώς, χωρίς κάποια σημαντική χρονική καθυστέρηση.

O Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία

Η παράδοση του σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Ιράκ εντός 30 μηνών σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ίδια τη χώρα. Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει να αναλαμβάνει κομβικά ενεργειακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό και να αναπτύσσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των εργαζομένων του στους σχετικούς τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε έναν κλάδο που ταλανίζεται και βάζοντας την δική του σφραγίδα στην παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής ανάκαμψης. Παράλληλα, συνεχίζει να ακολουθεί τις παγκόσμιες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες, και να πρωτοπορεί με την ανάληψη σύνθετων έργων που καταδεικνύουν το βαθμό τεχνογνωσίας και άρτιας κατάρτισης των εμπλεκόμενων μονάδων, επιβεβαιώνοντας με σαφήνεια πως δικαίως διεκδικεί σταθερά όλα τα μεγάλα έργα υποδομών, κατασκευών και ενέργειας.