ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέοι αναπτυξιακοί στόχοι από την Coca Cola HBC

Νέοι αναπτυξιακοί στόχοι από την Coca Cola HBC
AP

Η Coca Cola HBC πραγματοποιεί Investor day σήμερα στη Ρώμη, με στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειώσει στους πέντε πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της, καθώς και το πως βοηθούν στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται ουσιαστικά για βήματα, τα οποία αναπτύσσουν την στρατηγική που είχε τεθεί στο προηγούμενο Investor Day το 2019. Από τότε η Coca-Cola έχει προσαρμόσει τις πηγές της, έτσι ώστε να ενισχύσει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, ενώ παράλληλα κατάφερε να επιδείξει ισχυρή ανάκαμψη και συνολική βελτίωση κερδοφορίας εν μέσω αβεβαιότητας, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Οι στόχοι είναι:

  • Μέση ετήσια αύξηση των οργανικών εσόδων 6-7% (προηγούμενος στόχος 5-6% ετησίως)
  • Μέση ετήσια αύξηση οργανικού περιθωρίου EBIT κατά 20-40 μονάδες βάσης ετησίως
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό εσόδων στην περιοχή 6,5-7,5% ετησίως
  • Συνεχής εστίαση στην αύξηση της απόδοσης επενδεδυμένου κεφαλαίου - ROIC (2022: 14,1%)

Η εταιρεία παράλληλα επανα-βεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένα προοδευτικό μέρισμα που αντιπροσωπεύει μια αναλογία μεταξύ 40-50% των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή ετησίως. Αυτό, όπως σημειώνει, θα υποστηριχθεί επαρκώς από την ανάπτυξη των ελεύθερων ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα. Ο στόχος να διατηρηθεί μια αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA στο εύρος 1,5 έως 2 φορές παραμένει επίσης αμετάβλητος.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι θα πετύχει τους στόχους για το 2023, που περιλαμβάνουν οργανική αύξηση εσόδων πάνω από τον μέσο στόχο ανάπτυξης 5-6% και οργανική αύξηση EBIT στο ανώτατο όριο του εύρους -3% έως +3% για το έτος.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Η ανακοίνωσή μας σήμερα βασίζεται στην επιτυχή συνεχή εφαρμογή της στρατηγικής μας και στις ισχυρές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει τα τέσσερα χρόνια από το τελευταίο investor day. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις της Covid, τον ισχυρό πληθωρισμό και τη σύγκρουση στην Ουκρανία, συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις στην επιχείρηση, για να μεταμορφώσουμε τις δυνατότητές μας και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες ανάπτυξης».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ