Για σταδιακή αποπληρωμή των ενοικίων δεσμεύθηκε η Μαρινόπουλος

Για σταδιακή αποπληρωμή των ενοικίων που οφείλει η εταιρεία Μαρινόπουλος στους ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνει για τις εμπορικές της δραστηριότητες, δεσμεύθηκε η διοίκηση της εταιρείας σε σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων με τη συμμετοχή του προεδρείου της ΠΟΜΙΔΑ.

Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων επισημάνθηκε ότι για πολλές οικογένειες τα μισθώματα των καταστημάτων αυτών αποτελούν τον μοναδικό οικονομικό πόρο τους, για Αυτό όπως και οι εκμισθωτές αντιμετωπίζουν με κατανόηση και υπομονή τη σημερινή κατάσταση, έτσι και η εταιρΕία, σε κάθε κίνηση και συμφωνία που αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις της, θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων προς τους εκμισθωτές των καταστημάτων της.

Από την πλευρά της εταιρείας Μαρινόπουλος τονίστηκε ότι στόχος της είναι να διατηρήσει το πανελλήνιο δίκτυό της, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους στρατηγικούς εταίρους, ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της και να αποπληρώσει σταδιακά τις υφιστάμενες οφειλές της προς τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών, παράλληλα με τις νέες.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία πέρα από τις προσωπικές ενημερωτικές επαφές με τους κατ΄ιδίαν εκμισθωτές των καταστημάτων της, ζήτησε και την παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ ώστε να υπάρξει κατανόηση και ολιγόμηνη υπομονή των εκμισθωτών των ακινήτων αυτών, έως ότου ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει συνεννοήσεις.

Παράλληλα, ως προς το θέμα της καταβολής των οφειλών της εταιρείας προς τους εκμισθωτές των καταστημάτων, οι εκπρόσωποι της Μαρινόπουλος δήλωσαν ότι αυτές θα αποπληρωθούν σταδιακά προς τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών δίχως να μεσολαβήσει κάποια διαγραφή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής ο Πρόεδρος της Στράτος Παραδιάς δήλωσε πως αν και κάθε εκμισθωτής ακινήτου θα ακολουθήσει τις συμβουλές του δικηγόρου του για την προάσπιση των συμφερόντων του, ωστόσο «όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια λύση προκριθεί τελικά για κάθε μία από τις μισθώσεις αυτές, θα υλοποιηθεί πολύ ταχύτερα και ευχερέστερα αν η εταιρεία είναι εν λειτουργία, παρά αν εξαναγκαστεί σε διακοπή εργασιών, με συνέπεια την απώλεια των αδειών λειτουργίας και την απαξίωση των καταστημάτων τους».

Διαβάστε επίσης