ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επόμενες κινήσεις της United Group (Nova) μετά την αναχρηματοδότηση δανείων

Οι επόμενες κινήσεις της United Group (Nova) μετά την αναχρηματοδότηση δανείων

Ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην στρατηγική της United Group, η οποία ελέγχει, ως γνωστόν, τη Nova αποτελεί η υπερκάλυψη της αναχρηματοδότησης σημαντικού μέρους του δανεισμού του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, ο οποίος έχει ηγετική θέση στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως σημείωναν στελέχη της United Group, ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε αφενός τη θετική συγκυρία της καλής πορείας των αγορών αλλά και την συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου προκειμένου να επιδιώξει την αναχρηματοδότηση δανείων της. Μάλιστα, ενώ αρχικά το πλάνο ήταν να αναχρηματοδοτηθούν τα ομόλογα που λήγουν κατά κύριο λόγο το 2026 αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε οδήγησε τη διοίκηση του ομίλου να επιλέξει την αναχρηματοδότηση και ομολόγων που λήγουν το 2029.

Συγκεκριμένα, η United Group ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε κύκλο χρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης, επεκτείνοντας έτσι την ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2026, μειώνοντας το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029.

Σύμφωνα με τα στελέχη της United Group, η αναχρηματοδότηση των δανείων σε συνδυασμό με την πώληση της μονάδας υποδομών πύργων κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία τον περασμένο Αύγουστο έναντι 1,22 δισ. ευρώ έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής υποδομής του ομίλου και έχουν οδηγήσει στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σε Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης και της Nova, είναι σε θέση να συνεχίσουν την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων τους. Η περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου θεωρείται κρίσιμης σημασίας όσον αφορά στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των εταιρειών της United Group στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Ειδικά στην περίπτωση της Nova καθώς ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών έχει αρχίσει να εντείνεται.

Επιπλέον, αυτό που επισημαίνεται είναι η θετική αποδοχή που υπάρχει από τους επενδυτές για την πορεία του ομίλου και λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και των εσόδων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα οικονομικά αποτελέσματα, στο 9μηνο του 2023 τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 7% σε ετήσια βάση στα 2,045 δισ. ευρώ με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 751 εκατ. ευρώ (+10%). Το 2022 είχε κλείσει με αύξηση 38% στα έσοδα στα 2,618 δισ. ευρώ και 35% στα προσαρμοσμένα EBITDA στα 920 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ